Bart Flikkema uit Haren treedt in voetsporen Caesarius en schrijft over de arm van Johannes de Doper en Yesser wonderen

René Paas bladert onder toeziend oog van auteur Bart Flikkema door ‘De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk’. Foto: Eigen foto

Bart Flikkema uit Haren heeft commissaris van de Koning René Paas vrijdag het eerste exemplaar van zijn boekje ‘De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk’ overhandigd. Dit gebeurde ‘op gepast afstand’ tijdens een korte bijeenkomst op het Martinikerkhof in Groningen.
Lees meer over
Stad

De uitgave van het boekje zou onderdeel zijn van het voor medio mei geplande maar vanwege de coronacrisis opgeschorte driedaagse evenement Van Yesse naar Sint Jan. Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster .

Dit evenement voorzag in een interactief programma rond het bezoek van de cisterciënzer monnik Caesarius aan Martinikerk in Groningen en aan het klooster Yesse in Haren, precies 800 jaar geleden.

Het boekje was echter al van de persen gerold en wordt nu al in de verkoop gebracht.

De arm van ‘Sint Jan’ en Yesser nonnen

Bart Flikkema, al jaren bezig om details over het klooster Yesse aan de vergetelheid te ontrukken, koppelt in De Arm van Johannes de Doper de geschiedenis van de arm van ‘Sint Jan’ aan die van de Yesser nonnen. Met dank aan Caesarius.

De cisterciënzer monnik Caesarius schreef namelijk al over Yesser wonderen en een bijzonder reliek in de Martinikerk. In het vrouwenklooster Yesse zouden wonderen en visioenen passeren, met een hoofdrol voor de Heilige Maagd Maria en het Christuskind. Een houten beeld bewoog, uitgeblazen kaarsen bleven branden...

In de Martinikerk werd jarenlang de rechterarm van Johannes de Doper bewaard. Met de invoering van het ‘gereformeerde geloof’ als enig toegestane religie aan het einde van de zestiende eeuw verdween de arm weer om nooit meer terug te keren.

Van Yesse naar Sint Jan in 2021

De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk (ISBN/EAN 978-90-9032024-3) is een uitgave van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) in Groningen en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (SBKY) in Haren.

Zij zijn, met het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, ook betrokken bij de organisatie van het evenement Van Yesse naar Sint Jan. Dat vindt nu woensdag 28 en vrijdag 30 april en zaterdag 1 mei 2021 plaats.

Nieuws

Meest gelezen

menu