Basisschool Het Mozaïek in Haren wordt verduurzaamd, gerenoveerd en krijgt er een extra lokaal bij: 'Na verbouwing zitten leerlingen weer in fris gebouw'

Impressie: Gemeente Groningen

Het schoolgebouw van Het Mozaïek gevestigd aan de Tussenziel in Haren, wordt verduurzaamd, gerenoveerd en krijgt er een extra lokaal bij. In de komende maanden wordt het exacte plan uitgewerkt en start de vergunningenprocedure.
Lees meer over
Stad

Het Mozaïek heeft te maken met een stijging van het aantal leerlingen en kan een extra lokaal goed gebruiken. In 2019 is al besloten het schoolgebouw te verduurzamen en te renoveren. Deze werkzaamheden worden nu - samen met de uitbreiding - in het ontwerp verwerkt. Hiermee voldoet het nieuwe schoolgebouw aan de huidige geldende regels en wordt het een modern nieuw onderkomen voor de kinderen.

De plannen maken onderdeel uit van het scholenplan Gro-Up van de gemeente Groningen. ‘We werken aan een kwaliteitsimpuls van diverse scholen in de gemeente Groningen. Tegelijkertijd met nieuwbouw, nemen we dan ook de verduurzaming van de school onder handen. Na de verbouwing zitten de leerlingen en leerkrachten van Het Mozaïek weer in een mooi, fris en duurzaam gebouw’, zegt Carine Bloemhoff, wethouder Onderwijs.

Energiezuinig

Het schoolgebouw krijgt aan de buitenkant nieuwe gevels met andere kleuraccenten. Aan de binnenkant vinden veel functionele en onderwijskundige aanpassingen plaats. Meer transparantie, het realiseren van lespleinen, stilteruimten en een open teamkamer zijn hierbij de belangrijkste aanpassingen. Het schoolgebouw wordt met behulp van warmtepompen, een nieuw ventilatiesysteem en zonnepanelen gasloos en energiezuinig. De nabijgelegen gymvoorziening, die 2021 is afgebrand, wordt herbouwd.

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling om in mei van dit jaar te starten met de verbouwing en eind 2022 de werkzaamheden af te ronden. De kinderen krijgen tijdelijk onderdak in het schoolgebouw van de voormalige basisschool De Linde, aan de Hertenlaan in Haren.

Nieuws

menu