Bomenridder praat steeds bozer tegen ambtenaren over kapbeleid. Hij mag zijn mond niet meer opendoen

De woordvoerder en oprichter van de stichting Bomenridders Groningen, Jan Pieter Janse, mag van de gemeente Groningen geen contact met medewerkers van de gemeente meer zoeken als hij dat wil.

Bomenridder Jan Pieter Janse bij de bomen die moesten wijken voor een fietspad langs het spoor in de Groninger wijk Paddepoel.

Bomenridder Jan Pieter Janse bij de bomen die moesten wijken voor een fietspad langs het spoor in de Groninger wijk Paddepoel. Foto: Archief Peter Wassing

Volgens een woordvoerder van de gemeente hangt Janse voortdurend aan de telefoon en praat hij op straat en via de telefoon steeds bozer tegen ambtenaren die betrokken zijn bij het gemeentelijk kapbeleid. Volgens de gemeente moest de politie onlangs tussenbeide komen bij de aanleg van een fietspad door een natuurgebiedje in de wijk Paddepoel. Janse snapt niets van de kritiek.

Verplichte contactpersoon

Hij krijgt waarschijnlijk één contactpersoon toegewezen met wie hij op gezette tijdens kan bellen. Hoe de regeling er precies uit gaat zien, is volgens de gemeente nog niet bekend. ,,Maar wij willen niet hebben dat hij nog langer willekeurige medewerkers aanspreekt’’, aldus de woordvoerder.

Kan de gemeente niet tegen haar verlies en neemt ze op deze manier wraak op de Bomenridders? De woordvoerder ontkent dat ten stelligste. Erg blij met de ‘tegenstand’ vanuit de stichting is de gemeente echter niet. Verschillende projecten in de stad liggen stil omdat de stichting Bomenridders ze bij de rechtbank – soms ook nog met succes – aanvecht. De stichting deed bij de politie ook al aangifte tegen de gemeente omdat die zich niet aan de (eigen) regels en procedures heeft gehouden.

Hoorzittingen en rechtszaken

Er zijn vandaag (vrijdag) nog hoorzittingen van gemeentelijke en provinciale bezwarencommissies over het kappen van ruim 120 bomen aan de Zernikelaan en bij Blauwbörgje. Als het aan de gemeente had gelegen, waren de bomen – hoorzitting of niet – al weg geweest. De stichting voorkwam dat door naar de rechtbank te stappen.

De gemeente hoopt dat de rechtbank volgende week tenminste de schorsing van de kapvergunning voor het fietspad in Paddepoel opheft. Ze zou de procedurefouten hebben hersteld. Er is haast bij: de eerste vogeltjes zijn al aan het nestelen en tijdens het broedseizoen kappen mag niet.

Onderzoeken

Volgens de stichting kapt de gemeente bij bouw- en herinrichtingsplannen onnodig veel bomen – ook meer dan er in haar eigen groenbeleid staat. De stad wil niet met de Bomenridders in gesprek over een alternatief: alleen kappen wat echt nodig is vanwege ruimtegebrek of veiligheid, zoals in Park Selwerd en de singels in de binnenstad is gebeurd. Ze vinden dat de overheid bij (bouw)plannen net zo goed rekening moet houden met bomen als met bestaande gebouwen.

In Groningen snappen veel mensen niet goed waarom de gemeente – zeker nu GroenLinks daar verreweg de grootste partij is – en de provincie op veel plekken overgaan tot massale bomenkap. Dat gebeurde de afgelopen weken onder meer langs het Damsterdiep (voor beter zicht op het water, meldde de provincie), in de Korrewegwijk (voor het verleggen van kabels en leidingen) en – zonder vergunning – langs de spoorbaan naar Delfzijl. Daar was geen toezicht; Prorail is achteraf op de vingers getikt. Na een klacht van de bomenridders stopte de rechtbank vooralsnog het kappen van 180 bomen vanwege procedurefouten door de gemeente Het Hogeland.

Volgens Janse zijn er sinds 2011 vier onderzoeken geweest die uitwijzen dat er van alles mis is met (handhaving van) het kap- en snoeibeleid. ,,Er komen steeds meer aanwijzingen dat de gemeente zich niet houdt aan haar eigen bomen- en natuurbeleid.’’ Hij zegt dat de stichting al geruime tijd tevergeefs probeert de problematiek op hoog ambtelijk en bestuurlijk niveau aan te kaarten.

Mevrouw Kiki

Janse ontkent de aantijgingen jegens zijn persoon. ,,Die raken kant noch wal. Wij houden ons keurig aan de regels, maar we willen wel weten hoe het zit en aankaarten wat niet goed gaat. Altijd op een nette manier. In Paddepoel weigerden de aannemer en de gemeente inzage te geven in het verplichte ecologisch werkprotocol. Meer was er niet aan de hand. Vanwege het ontbreken van enige aanleiding is de politie weer vertrokken.’’

In een verklaring vraagt de stichting het stadsbestuur om een feitenrelaas op te stellen, de maatregel tegen Janse in te trekken en alsnog het gesprek aan te gaan. Janse: ,,Wij zien overleg met het college nog steeds met vertrouwen tegemoet.’’

Voor zover bekend is het de tweede keer dat de gemeente een inwoner contactbeperkingen oplegt. Boombeschermvrouwe Mevrouw Kiki heeft daar al jaren onafgebroken mee te maken. De stichting wil zich niet met haar vergelijken. ,,Onze leden en sympathisanten willen dat wij in overleg met de overheid voor hun belangen opkomen en desnoods gebruikmaken van de rechtsgang.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu