Burgemeester Koen Schuiling van Groningen trekt opnieuw bij minister aan de bel: Geen Paddepoelsterbrug is geen optie

Groningen maakt minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) opnieuw per brief duidelijk waarom er snel een nieuwe Paddepoelsterbrug moet komen.

De Paddepoelsterbrug vlak na de aanvaring in 2018. Een vrachtschip schoof de brug van z'n plek toen die plotseling dichtging.

De Paddepoelsterbrug vlak na de aanvaring in 2018. Een vrachtschip schoof de brug van z'n plek toen die plotseling dichtging. Foto: Archief DvhN

Het is de tweede brief over de brug in korte tijd die ze van burgemeester Koen Schuiling ontvangt. Deze keer verstuurt hij die op verzoek van de top van Rijkswaterstaat. Die wilde meer informatie om te begrijpen waarom gemeente en provincie de brug over het Van Starkenborghkanaal zo graag terug willen.

De Paddepoelsterbrug werd in 2018 kapot gevaren door een fout van de brugwachter. Dat terugkeer van de brug nu nog steeds ter discussie staat bij Rijkswaterstaat, is half Groningen inmiddels een doorn in het oog, zo blijkt uit de tekst. ,,Dat wij als lagere overheden de aanleg van een brug moeten beargumenteren, terwijl die er nota bene gewoon lag en door een ongeluk is verdwenen, is voor ons de wereld op zijn kop’’, aldus Schuiling. Volgens hem is geen brug geen optie.

Spoorloos

Omwonenden gingen er na de aanvaring van uit dat de schade zou worden hersteld, maar in plaats daarvan verdween de brug spoorloos. Tot verdriet ook van de gemeenteraden van Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland, Provinciale Staten, een meerderheid in de Tweede Kamer en talloze omwonenden. De laatsten verenigden zich met onder meer 18 dorps- en toeristische organisaties, Fietsersbond, Pieterpad en het Groninger Landschap in de actiegroep BrugTerug.

Niet alleen deze groep onderschrijft de brief van gemeenten en provincie, hij wordt ook ondertekend door Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, VNO-NCW, twee grote bedrijvenorganisaties in de stad, de Groninger Toerisme Coöperatie en de stichting Wandelnet. In oktober maakte Schuiling de minister op verzoek van de gemeenteraad al duidelijk dat de brug van groot belang is als noordelijke toegang tot de Zernike Campus.

Gerrit Krolbrug

In die brief ging het toen ook over de Gerrit Krolbrug in Groningen. Rijkswaterstaat wil daar een hogere brug voor in de plaats bouwen, terwijl er dagelijks ruim 15.000 fietsers overheen moeten. Vanuit omliggende wijken is een gebruikersvriendelijker ‘bewonersvariant’ bedacht. Die lagere variant krijgt volgens de gemeenteraad geen eerlijke kans in het onderzoek naar deze nieuwe brug.

Daarom liggen regionale overheden en het rijk inmiddels ook hierover met elkaar in de clinch. Er is in 2016 al een vervangingsbesluit over de Gerrit Krolbrug genomen, maar toen was de provincie nog beheerder van het kanaal. Na de overname van het beheer gooide Rijkswaterstaat dat besluit in de prullenbak en liet opnieuw allerlei onderzoeken doen.

De rijksdienst heeft nu haast met vervanging. In oktober schreef Schuiling daar alle begrip voor te hebben. Volgens hem hoeft de bewonersvariant de vervanging niet te vertragen. ,,Het zou ons samen sieren als we tijdens de huidige kabinetsperiode een definitief besluit met een zo breed mogelijk draagvlak kunnen nemen dat bijdraagt aan de veiligheid en de doorstroming op de vaarweg.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu