College Groningen is 'oorverdovend stil' over Parkcommissie Stadspark, vinden Stadspartij, VVD, SP en CDA. 'Inspraak en participatie van inwoners ligt al vier maanden op zijn gat'

Foto: Stadspartij Groningen.

‘Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen 2 juni deed het college de stellige uitspraak dat er haast gemaakt zou worden met het oprichten van de Parkcommissie Stadspark. We zijn bijna vier maanden verder en van de zijde van het college is het nog steeds oorverdovend stil.’

Dat schrijven De Stadspartij, VVD, SP en CDA.

Het college zou de Parkcommissie Stadspark oprichten naar aanleiding van het raadsvoorstel ‘Herijking visie Stadspark, doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark’.

‘Niemand heeft iets ondernomen’

Maar het lijkt erop dat niemand ook maar iets heeft vernomen vanuit het college, zegt Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij.

,,In juni beloofde het college er bovenop te zitten en dat de Parkcommissie Stadspark breed wordt samengesteld vanuit mensen, initiatieven, omwonenden, rustzoekers, jongeren en ouderen. De Parkcommissie zou na oprichting vele belanghebbenden vertegenwoordigen zodat zij een afgewogen advies richting ons college kunnen geven. Het stoort de Stadspartij dat zoals vaak pas achteraf met belanghebbenden wordt gesproken over (nieuwe) plannen van het college. En al helemaal dat het erop lijkt dat de toekomstige inspraak en participatie van inwoners over het Stadspark al vier maanden op z’n gat ligt.”

De Stadspartij, VVD, SP en CDA willen woensdag, tijdens het wekelijkse vragenuurtje, duidelijkheid van het college.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu