D66 in Groningen wil meer nieuwbouw voor middensegment: van 30 naar 50 procent

Groningen moet meer doen om ook de grote groep huizenkopers met een krappere beurs te bedienen in de stad, vindt D66 in de gemeenteraad. Foto: Archief ANP

In Groningen moeten meer woningen in het middensegment gebouwd worden. Dat vindt D66. De gemeenteraadsfractie dient woensdag een voorstel in.

De afgelopen jaren was slechts 30 procent van de nieuwbouw bestemd voor het middensegment. D66 stelt voor dit percentage te verhogen tot 50.

‘Andere steden hanteren heldere doelstellingen per segment. Als coalitie hebben we al een bouwnorm voor de sociale huurwoningen, maar de wooncrisis beperkt zich allang niet meer tot het goedkoopste segment’, stelt raadslid Tom Rustebiel in een persbericht.

‘Middensegment ondergeschoven kindje’

De problemen zijn wijdverbreid, schrijft Rustebiel. ‘Starters staan voor een bijna onmogelijke taak om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. En voor éénverdieners of zelfstandige ondernemers is het al niet veel beter. Er wordt veel gebouwd en er komt nog meer nieuwbouw aan, maar als we zo doorgaan zijn te weinig woningen betaalbaar voor grote groepen mensen. Het middensegment is een ondergeschoven kindje geweest.’

‘Markt vraagt om helder doelen’

Ook de markt vraagt volgens D66 om heldere doelen. Rustebiel: ‘We lezen in diverse vakmedia dat ontwikkelaars het prettig vinden als ze van tevoren weten wat de gemeente van ze vraagt. Het is daarom goed dat het college een woonakkoord met ontwikkelaars en beleggers wil gaan sluiten. Betaalbaarheid zou daar, samen met verduurzaming en vergroening, het belangrijkste kader moeten zijn.’

Rustebiels partij diende in januari ook al een motie in ter stimulering van nieuwbouw voor het middensegment. ‘We lezen nu in de woonvisie dat het college dit idee wel omarmt, maar het moet concreter. Andere steden kiezen daar ook voor.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu