'Door de coronacrisis zal het aantal kinderen dat in Groningen in armoede opgroeit (en daardoor straks niet meer kan sporten) alleen maar toenemen'

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen wil met haar campagne 'Mag ik straks ook weer meedoen?' voorkomen dat kinderen die in armoede leven niet meer kunnen sporten. Foto: Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen.

Kinderen en jongeren die tot voor kort wekelijks naar de voetbalclub, dansschool, judovereniging of muziekschool gingen, staan mogelijk het komende seizoen langs de zijlijn omdat hun ouders de contributie niet meer kunnen betalen, denkt Rob Schuur, voorzitter van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen.

,,Dat kan en mag niet zo zijn. Sport en cultuur moeten toegankelijk blijven voor deze kinderen.”

Tienduizend kinderen in armoede

In de provincie Groningen groeien bijna tienduizend kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, zegt Schuur. ,,Een groot gedeelte van deze kinderen kan nergens aan meedoen. Daardoor lopen ze allerlei kansen mis die voor hun leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport en cultuur helpen een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.”

Door de coronacrisis zal het aantal kinderen dat opgroeit in armoede alleen maar toenemen vreest Schuur.

Jeugdfonds betaalt de contributie

Met de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen ouders die door de coronacrisis in geldnood zitten en de contributie van een sport- of cultuurclub niet meer kunnen betalen, oproepen zich te melden. Het fonds betaalt dan de contributie voor een sportvereniging of cultuuraanbieder.

Via Magikweermeedoen.nl kunnen ouders en donateurs zich melden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu