Dorpsgesprekken over schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing in aardbevingsgebied Ten Boer

Foto: Pixabay

De gemeenteraad van Groningen gaat de komende weken met bewoners van het aardbevingsgebied in de voormalige gemeente Ten Boer in gesprek over schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing.

De inwoners van de dorpen die het aangaat, zijn met een flyer uitgenodigd voor deze zogeheten dorpsgesprekken, die achtereenvolgens plaatsvinden in Ten Boer, Ten Post en Woltersum. ‘Onze mogelijkheden zijn beperkt. Maar we willen er alles aan doen om als volksvertegenwoordigers op te komen voor uw belangen. Dat doen we niet alleen richting het gemeentebestuur, maar ook richting NCG en het Rijk’, schrijft de gemeenteraad in deze flyer.

‘Daarom blijven we met u als inwoner in gesprek over schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing. Om te horen hoe het gaat, of er sinds eerdere gesprekken en acties verbetering is, waar nog obstakels zitten en waar we ons steentje nog kunnen bijdragen om zaken vlot te trekken.’

Gesprekken over versterkingsoperatie

In het voorjaar had de gemeenteraad telefonisch en per e-mail contact met de bewoners van het aardbevingsgebied over de versterkingsoperatie. De raad benadrukte toen al zo snel mogelijk ook weer fysieke gesprekken te willen.

De dorpsgesprekken hebben een open karakter. Alles over bijvoorbeeld de schadeafhandeling, de versterking en dorpsvernieuwing kan ter sprake komen.

Algemene signalen oppakken

De raad benadrukt echter dat hij geen invloed heeft bij individuele gevallen ook niet de deskundigheid heeft om op elke concrete vraag een antwoord te geven. Daar zijn de gebiedsregisseurs voor. ‘Als volksvertegenwoordigers willen wij vooral goed luisteren en algemene signalen oppakken om bij de juiste instantie aan te kloppen.’

De dorpsgesprekken vinden (met inachtneming van de coronamaatregelen) plaats op:

  • donderdag 26 november in De Levensbron in Ten Boer;
  • donderdag 3 december in ‘t Holt in Ten Post;
  • donderdag 10 december in De Bongerd in Woltersum.

Elke avond vinden twee gesprekken plaats - van 19.00 tot 20.30 uur en van 21.00 tot 22.30 uur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
Aardbevingen
menu