Ecologen RUG onderzoeken effect Groningse zonneparken op biodiversiteit en bodem

Foto: Unsplash

Ecologen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoeken de komende vijf jaar welk effect zonneparken hebben op de bodemkwaliteit en biodiversiteit, en kunnen bijdragen aan de verbetering ervan.
Lees meer over
Stad

Tot en met 2025 worden in de provincie Groningen vijftien zonneparken van diverse eigenaren vanaf de aanleg nauwlettend gevolgd. Hierbij worden de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels gemonitord.

Aandacht voor boerenlandvogels

Onderzoeksleider Raymond Klaassen laat in een persbericht weten dat extra aandacht wordt geschonken aan boerenlandvogel. ‘Dit is een soortgroep die het zwaar heeft en waarvoor de aanleg van zonneparken mogelijk een extra bedreiging vormt.’

‘Op één van de plekken waar dit najaar een groot zonnepark gerealiseerd wordt, hebben we een eerste meting gedaan. Er blijken graspiepers, gele kwikstaarten en blauwborsten voor te komen. Hoe reageren deze vogels op een opstelling met meer ruimte tussen de zonnepanelen en een ecologisch beheer? De uitdaging is hoe we met een ecologische inrichting van zonneparken een plus op het leefgebied van boerenlandvogels kunnen zetten.’

Verder worden in het onderzoek bestaande zonneparken vergeleken en wordt geëxperimenteerd met opstellingen.

De onderzoeksresultaten worden gedeeld met een landelijke onderzoeksgroep. Doel is te komen tot handvatten voor een natuurlijke inrichting van zonneparken.

Zonneparken op een zo natuurlijk mogelijke manier inpassen

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de provincie Groningen en producent van duurzame energie Solarfields. ‘We vinden het belangrijk dat zonneparken op een zo natuurlijk mogelijke manier in het landschap ingepast worden’, stelt gedeputeerde Henk Staghouwer in een persbericht.

‘Over het effect van zonnepanelen op de bodemkwaliteit en biodiversiteit is nog weinig bekend. Vandaar dat we opdracht hebben gegeven voor dit grootschalig wetenschappelijk onderzoek.’

Nieuws

menu