Erica Schaper (voorzitter van NHL Stenden Hogeschool) nieuw bestuurslid Vereniging Hogescholen

Erica Schaper treedt toe tot het dagelijks bestuur van de Vereniging Hogescholen.

Erica Schaper trad vrijdag toe tot het dagelijks bestuur van de Vereniging Hogescholen. Schaper is voorzitter van NHL Stenden Hogeschool, dat in 2018 is ontstaan na een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool.
Lees meer over
Stad
Assen
Emmen

Schaper was eerder algemeen directeur bij FNV. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met fusie- en veranderingstrajecten in het onderwijs, waaronder als algemeen directeur van Hogeschool Van Hall Larenstein en als transitiemanager voor Hogeschool Inholland. Ook was zij toezichthouder in het hoger onderwijs en auditor voor de NVAO en het excellentieprogramma Sirius.