Gemeente Groningen investeert 2,6 miljoen in dorpsvernieuwing Woltersum

Overleg over de toekomst van Woltersum. Foto: Harry Cock

De gemeente Groningen stelt 2,6 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen beschikbaar voor het vernieuwen van het dorp Woltersum. Hiervoor zijn samen de inwoners plannen gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de dorpsagenda Woltersum.

De dorpsvernieuwing gaat hand in hand met een versterkingsoperatie in verband met de aardbevingsproblematiek. ‘We willen namelijk dat het dorp ook mooier en duurzamer uit de versterking komt’, benadrukt wethouder Roeland van der Schaaf in een persbericht.

De toekomst van Woltersum is sinds de zomer van 2018 intensief besproken met de inwoners van het dorp. Zo werden een ‘Dorpstafel’, vier ‘Thematafels’ en een inloopmarkt gehouden en werd een dorpswandeling gemaakt.

‘Dorpsvernieuwing moet vooral door de inwoners worden bepaald’, stelt wethouder Inge Jongman. ‘Woltersum is hún dorp en zij moeten zich er na de versterking nog steeds thuis voelen.’

De Huifkar blijft behouden voor het dorp

Uit alle gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat de inwoners de voorzieningen en de verenigingen in het dorp koesteren. Deze sociale structuur wil het dorp behouden en verder versterken.

Afgesproken is dat meer voorzieningen en meer activiteiten voor de jeugd komen. Basisschool De Huifkar blijft behouden voor het dorp. Inwoners zien De Huifkar als een zeer belangrijke voorziening in het dorp.

Woningbouw voor starters en impuls voor leefomgeving

Woltersum krijgt de komende jaren tevens ruimte om te groeien. Burgemeester en wethouders willen meewerken aan woningbouw voor bijvoorbeeld starters, om een gezonde doorstroming op gang te brengen. Verder wordt ingezet op het verduurzamen van het dorp.

Ook de leefomgeving krijgt een impuls. De gemeente pakt een aantal verkeersonveilige plekken aan, vrachtverkeer wordt uit het dorp geweerd en er wordt aandacht geschonken aan landbouwverkeer.

Verder wordt het groene karakter van het dorp versterkt en wordt de waterkwaliteit en het waterpeil van het Diepje verbeterd. Het dorp gaat daarnaast aan de slag met meer mogelijkheden voor recreatie, bijvoorbeeld op de dijk en door het aanleggen van nieuwe dorpsommetjes.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu