Gemeente Groningen met waterschappen en provincies in gesprek over gevolgen droogte voor Groninger natuur

'Zomer 2020 wordt opnieuw heet en droog' ANP

De gemeente Groningen gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in gesprek met provincies en waterschappen om te kijken hoe de negatieve gevolgen van de droogte voor de natuur in Groningen kunnen worden opgevangen. ,,De natuur staat overal onder grote druk, nu het voor de derde zomer achtereen extreem droog lijkt te worden.”

Zeldzame soorten planten en dieren komen door de droogte verder onder druk te staan, vrezen de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Ceciel Nieuwenhout (GL): ,,Het weer verandert, om over het klimaat maar te zwijgen. Daar moeten we op inspelen en er moet geen tijd verloren gaan”.

‘Boeren één van de redenen voor huidig watertekort’

Kisten De Wrede fractievoorzitter PvdD, meent dat de belangen van agrariërs te veel bediend zijn in de afgelopen jaren. ,,Om het voor boeren mogelijk te maken dat ze met grote machines op het land kunnen, is de grondwaterstand verschrikkelijk verlaagd. Dat is één van de redenen voor het huidige watertekort. Ook dit is een reden om aan te dringen op een nieuwe manier van landbouw en tegelijkertijd meer ruimte voor natuur”.

De partijen uitten hun zorgen tijdens de bespreking van de ‘uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen’ deze week.

Wethouder Chakor van GroenLinks zegde toe in overleg te gaan met waterschappen en provincies.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu