Gemeente Groningen onderzoekt leefbaarheid. Burgemeester Schuiling vraagt 200.000 volwassen inwoners mee te doen

De ondergaande zon kleurt de stad Groningen oranje. Foto ter illustratie. Foto: Deon Prins

De gemeente Groningen houdt in de laatste drie weken van september haar tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek. Alle circa 200.000 volwassen inwoners van de gemeente krijgen een brief van burgemeester Koen Schuiling waarin hij ze vraagt deel te nemen.

De vragen gaan zowel over de kwaliteit van de directe woonomgeving als over persoonlijke omstandigheden van de inwoners, bijvoorbeeld over hun gevoel van veiligheid, gezondheid en sociale welzijn.

De antwoorden worden anoniem verwerkt; uitkomsten worden alleen op buurtniveau gebruikt.

Persoonlijke inlogcode

De vragenlijst op de website buurtvragen.nl is alleen met behulp van een persoonlijke inlogcode toegankelijk is. Inwoners die hulp kunnen gebruiken bij het online invullen, kunnen terecht bij de filialen van WIJ-Groningen of de Forum-bibliotheek.

Basis voor beleid

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door haar onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Groningen, levert belangrijke informatie op over de leefbaarheid en veiligheid in een buurt en het welzijn van de inwoners.

De gemeente gebruikt de gegevens als basis voor beleid op alle terreinen. De gegevens uit het onderzoek worden daarnaast gebruikt als informatiebron voor de Basismonitor en de Wijkkompassen.

Het onderzoek kent een traditie van ruim 20 jaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu