Gemeente zet zaag in ruim 200 beeldbepalende bomen Van Starkenborghkanaal: 'Te gevaarlijk'

Een flinke rij bomen is rechts al tegen de vlakte. Links staan de populieren nog overeind. Ook die gaan om. Video: DvhN

Fietsers, wandelaars én schippers kijken vreemd op van hun gang langs/over het Van Starkenborghkanaal ter hoogte van Paddepoel: de lange -sinds jaar en dag beeldbepalende- haag van imposante populieren is schielijk aan het verdwijnen.
Lees meer over
Stad

Dat komt omdat de gemeente sinds begin november de zaag zet in de 212 populieren aan het Platvoetspad aan de noordkant van de vaarweg. Ze moeten weg omdat ze gevaarlijk zijn. Er komen 140 bomen (verschillende soorten) voor terug. Langs het Winschoterdiep (Winschoterweg) verdwijnen 111 populieren. Hier komen 133 bomen terug.

Daarmee heeft de populier het, na de es (317, waarvan ruim 200 aan de Noodweg), zwaar te verduren. In Groningen worden dit jaar ruim 1300 bomen gekapt. Behalve ziektes zoals van essen en kastanjes, heeft de boom volgens de gemeente ook de lijden onder de klimaatverandering: meer stormen en droogte-periodes. De gemeente wil niet het risico lopen dat een boom op een schip valt. Voor zo ver bekend zijn er tot dusver alleen (flinke) takken in het water gevallen.

Bij de populier ontstaat gevaar voor de omgeving (omvallen, tegels omhoog drukken) vooral door ouderdom. Volgens de gemeente zijn de bomen langs beide kanalen zo’n 40 jaar. Op een website van de Bomenstichting valt te lezen dat populieren weliswaar vaak vroeg gekapt worden, maar veel ouder kunnen worden. De oudste in Nederland zou bijna 200 jaar zijn. Volgens de stichting is het uitbreken van takken vaak een reden om bomen te verwijderen.

‘Ze herstellen goed en maken nieuwe takken’

,,Dat is echter een natuurlijk proces bij populieren. Ze herstellen hiervan goed en maken veel nieuwe takken. Vrouwelijke populieren zijn niet erg populair vanwege vermeende overlast door rondvliegend pluis. Het pluis veroorzaakt geen allergische reacties bij mensen, hoewel dat vaak beweerd wordt. Eigenlijk is het een mooi gezicht, een door vruchtpluis bedekte bodem: alsof het heeft gesneeuwd in de zomer.’’

Op internet denken sommigen met verdriet aan de bomen terug, verwijzend naar de dichter H. Marsman en zijn Herinnering aan Holland: Denkend aan Holland - zie ik breede rivieren - traag door oneindig - laagland gaan - rijen ondenkbaar - ijle populieren - als hooge pluimen - aan den einder staan.

Dat beeld komt door de nieuwe variatie in bomen niet terug. Aan de Winschoterweg herplant de gemeente platanen, iepen, abelen en linden van 12 - 15 jaar. Ze zouden al een aanzienlijke lengte en dikte hebben. Groningen heeft te weinig geld om alle bomen die worden gekapt, te herplanten. Dat is wel het uitgangspunt. De stad plant in Meerstad 300 nieuwe bomen.

Nieuws

menu