Gemeenteraad Groningen gebruikt spoedwet om digitaal te besluiten

Isabelle Diks. Foto: Maarten Kools

De gemeenteraad van Groningen maakt voor haar vergadering van woensdag 22 april gebruik van de spoedwet voor digitale besluitvorming. Raadsleden kunnen hierdoor ook thuis besluiten nemen.

De Gemeentewet schrijft voor dat raadsleden fysiek bij elkaar moeten komen om besluiten te nemen. De Tijdelijk wet beraadslagingen en besluitvorming maakt het echter mogelijk dat raadsleden tijdens de coronacrisis ook thuis (digitaal) kunnen meevergaderen én besluiten mogen nemen.

Bij de raadsvergadering van 22 april zijn tien fractievoorzitters wel fysiek aanwezig in de vergaderzaal aan de Radesingel. De rest van de raad doet digitaal mee.

De wet bepaalt dat de inwoners zo’n digitale vergadering live moet kunnen volgen. Dat kan in Groningen altijd al, en dus ook, via gemeenteraad.groningen.nl .

Benoeming en installatie Isabelle Diks

Isabelle Diks wordt in de vergadering van 22 april benoemd en geïnstalleerd als wethouder voor GroenLinks. Zij is de opvolger van Mattias Gijsbertsen die zes jaar wethouder was en een nieuwe baan heeft.

De raadsleden moeten stemmen over haar benoeming. Maar dat kan niet digitaal. De Gemeentewet schrijft voor dat de stemming over personen geheim moet blijven gebeuren. En dat kan met stembriefjes.

Stembriefjes inzamelen

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Berndt Benjamin opent de raadsvergadering 22 april om 16.30 uur. Vervolgens onderzoekt een kleine commissie van aanwezige raadsleden eerst de zogeheten geloofsbrieven van beoogd wethouder Diks. Daarmee wordt bepaald of zij benoembaar is en geen tegengestelde functies bekleedt.

Daarna wordt de vergadering gesloten (ongeveer 17.00 uur) en begint het inzamelen van de stembriefjes waarop de raadsleden aangeven of zij akkoord gaan met de benoeming.

De aanwezige raadsleden leveren hun briefje ter plekke in. De digitaal vergaderende raadsleden komen zoveel mogelijk zelf hun stembriefjes brengen – en gaan dan weer naar huis. Of ze regelen het met hun fractiegenoten of ambtenaren van de griffie.

De verwachting is dat alle stembriefjes rond 18.30 uur binnen zijn aan de Radesingel.

Vervolgens opent burgemeester Koen Schuiling de - formeel nieuwe - vergadering en maakt een raadscommissie van stemopneming de uitslag bekend van de stemming. Daarna volgt de installatie van Diks als wethouder.

Lokaal Programmaplan NPG

De raad bespreekt in de tweede vergadering ook het Lokaal Programmaplan van Het Nationaal Programma Groningen (NPG). Inwoners kunnen tijdens de raadsvergadering hun mening geven over het Lokaal Programmaplan NPG. Dat kan schriftelijk (van tevoren) of digitaal (live) vanuit huis. Schriftelijke inspraakreacties worden door de voorzitter voorgelezen.

Tijdens de tweede vergadering is er ook het wekelijkse vragenuurtje waarin raadsleden B en W coronagerelateerde vragen stellen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu