Gemeenteraad Groningen vergadert (toch weer) 'hybride' over gemeentebegroting. Eerst fysieke voorbereidende sessie, daarna digitaal stemmen

Het provinciehuis in Groningen.

De gemeenteraad van Groningen zou woensdagavond (fysiek) vergaderen in het provinciehuis in Groningen. Alle 45 raadsleden zouden er samenkomen om te besluiten over de gemeentebegroting voor 2022. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is echter toch besloten weer ‘hybride’ te vergaderen.
Lees meer over
Stad

Bij de (in coronatijden) beproefde methode van hybride vergaderen wordt een geheel digitale besluitvormende raadsvergadering voorafgegaan door een voorbereidende sessie voor debat over de begroting.

Aan de voorbereidende sessie doen fysiek maximaal twee raadsleden (of fractiewoordvoerders) per raadsfractie mee. Overige raadsleden kunnen vanuit huis digitaal meedoen. Zo wordt het aantal fysiek aanwezige raadsleden beperkt en is het mogelijk om voldoende afstand te houden.

Alleen stemmen

Deze bijzondere voorbereidende sessie begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Vervolgens, om 22.15 uur, begint de digitale raadsvergadering, waaraan alle 45 raadsleden van de 12 raadsfracties deelnemen.

In deze vergadering wordt alleen gestemd; over moties, mogelijke amendementen en de begroting 2022.

Nieuws

menu