Groningen hoef niet meer voor elk sloop- of bouwproject op zoek naar beschermde dieren

Groningen heeft nieuwe afspraken gemaakt over de bescherming van vleermuizen en andere beschermde diersoorten tijdens bouwwerkzaamheden. Het Rijk heeft de gemeente daarom een ontheffing verleend van de natuurbeschermingswet. Foto: Archief Marcel van Kammen

Bouw- of sloopprojecten in Groningen en Hoogkerk hoeven voortaan niet meer maandenlang te wachten totdat vaststaat dat er geen beschermde diersoorten worden geschaad.
Lees meer over
Stad

Als een van de eerste gemeenten in het land heeft Groningen voor tien jaar een ‘generieke’ ontheffing van het Rijk gekregen van de natuurbeschermingswet. Alleen Tilburg, en in eigen provincie het aardbevingsgebied, gingen Groningen daarin voor.

Ecologisch onderzoek kost veel tijd en geld

Tot nu toe moeten gebouwen en bouwlocaties waar beschermde diersoorten huizen, eerst maandenlang worden gecontroleerd om uit te sluiten dat het werk schade aan de natuurschade oplevert. Met nieuwe afspraken over het bevorderen en beschermen van de vogel- en vleermuisstand komt die tijdrovende en dure verplichting te vervallen, zowel in Groningen als de aardbevingsregio.

Dat levert een forse besparing op in tijd en geld voor zowel de versterkingsoperatie in het Groningse gaswinningsgebied als de verduurzamingsslag die de vijf woningcorporaties in de stad willen maken. Tienduizenden huizen moeten de komende jaren worden versterkt en van het gas af geholpen.

Stimulering met nestkasten en spelregels voor terugkeer

De ontheffing betekent dat woningen en gebouwen niet meer stuk voor stuk gecontroleerd hoeven te worden op de aanwezigheid van bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw, kerkuil en vijf beschermde vleermuissoorten. Die zijn de afgelopen jaren in het hele ontheffingsgebied volledig in kaart gebracht.

Op basis daarvan zijn met natuur- en dierenbeschermingsorganisaties afspraken gemaakt over stimuleringsmaatregelen zoals het ophangen van nestkasten en het verbeteren van leefgebieden. Ook zijn spelregels vastgelegd over wat er moet gebeuren om vogels of vleermuizen bij bouwwerkzaamheden tijdig te kunnen weren en daarna weer te laten terugkeren.

‘Huismussenterras’ bekroont nieuwe samenwerking

Om de nieuwe samenwerking te onderstrepen schroefden wethouder Inge Jongman en gedeputeerde Henk Staghouwer dinsdag een ‘huismussenterras’ en enkele gierzwaluwnesten aan de muur van een rijtje huurappartementen aan de Driemolendrift in het Groningse stadscentrum. Dat deden zij samen met Kees van den Berg, manager Vastgoed bij woningcorporatie Patrimonium, de eigenaar van de woningen.

Nieuws

menu