Groningen spreekt de kas aan om inwoners te ontzien in coronacrisis

Ondanks de blijvende financiële impact van corona blijft de gemeente Groningen in 2021 investeren, 'juist in deze crisis'. Foto: Archief DvhN

Ondanks de aanhoudende financiële impact van de coronacrisis denkt het gemeentebestuur van Groningen komend jaar rond te komen zonder nieuwe bezuinigingen of lastenverzwaringen voor de inwoners.

Daarvoor is wel opnieuw een stevige greep in de kas nodig, blijkt uit de vrijdag gepresenteerde gemeentebegroting voor 2021. Er wordt nog eens 618.000 euro onttrokken aan de algemene reserves.

Meer schuldhulp, fietsparkeerplekken en tijdelijke sporthal

Dat is nodig om het huishoudboekje sluitend te krijgen, alle geplande investeringen overeind te houden en nog extra geld te steken in onder meer schuldhulpverlening en steun bij het vinden van werk, extra fietsparkeerplekken en parkeertoezicht in de stad en een tijdelijke blaashal om het nijpende tekort aan zaalsportruimte op te vangen.

,,Juist in deze crisis’’ wil het gemeentebestuur ,,kijken naar wat wél kan’’, zei wethouder Paul de Rook van financiën vrijdag bij de presentatie van de begroting. Dat is ook mogelijk doordat de ,,scherpe bijstellingen’’ die Groningen vorig jaar al doorvoerde meer stabiliteit in de gemeentefinanciën hebben gezorgd.

Snijden ‘verergert de crisis die je probeert te dempen’

De Rook voorziet dat de coronacrisis de gemeente komend jaar in totaal nog eens 12,5 miljoen zal kosten. Het college kiest ervoor om dat risico niet af te dekken met nieuwe blijvende bezuinigingen of lastenverhogingen voor de inwoners. ,,Anders vererger je de crisis die je probeert te dempen’’, verklaart de wethouder.

Dit jaar leert dat het financiële risico door corona te overzien is, stelt De Rook. De crisis kost Groningen over heel 2020 ruim 21 miljoen euro, aan veiligheidsmaatregelen in de binnenstad, inzet van extra toezichthouders en minder inkomsten uit onder meer parkeren. Dat wordt echter voor 19,4 miljoen vergoed door het rijk zodat de tegenvaller voor Groningen uitkomt op 1,8 miljoen.

Verlies van 10.000 banen jaagt Groningers in de bijstand

,,Corona lijdt niet tot grote schade’’, zegt De Rook over het lopende jaar. Komend jaar zetten de gevolgen van de crisis echter nog stevig door. Zo zal het verlies van liefst 10.000 banen waar de Groningse arbeidsmarkt dit jaar op afstevent, ook in 2021 nog voor een fors extra beroep op de bijstand zorgen.

Met meer geld om Groningers die werkloos raken zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen en extra schuldhulpverlening, wil de gemeente die klap zoveel mogelijk opvangen. De Rook rekent erop dat de 40 miljoen die Groningen nu nog jaarlijks toelegt op uitkeringen, werkgelegenheidsbeleid, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en uitkeringen, vanaf komend jaar terugloopt.

Miljoenentekorten op sociaal domein ‘staan nu op agenda in Den Haag’

De lobby in Den Haag voor een structurele verhoging van de rijksvergoeding voor dit zogeheten ‘sociale domein’ begint zijn vruchten af te werpen, stelt de wethouder. De gemeenten roepen al jaren dat de budgetten uit Den Haag bij lange na niet de kosten dekken die zij maken voor de taken die de landelijke overheid aan hen hebben overgedragen op dit vlak. ,,Het staat op de agenda, maar er moeten nog wel flinke stappen worden gezet.’’

In het pakket extra investeringen voor 2021 is ook bijzondere aandacht voor de sport. Zo steekt Groningen 100.000 euro in een tijdelijke ‘blaashal’ voor zaalsporten, vooruitlopend op de bouw van een nieuwe sporthal. Het ruimtegebrek is inmiddels zo acuut dat sommige verenigingen al zijn overgegaan tot een ledenstop of wachtlijst.

Verder wil het gemeente de verhoging van de energiebelasting die met name voetbalclubs sinds vorig jaar fors op kosten jaagt, volledig compenseren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu