Groningen vraagt subsidie voor herinrichting 'the coolest square in town'

Artist's impression van het Damsterplein.

De gemeente Groningen heeft bij de Europese Unie aangeklopt voor een bijdrage van 1 miljoen euro uit het subsidieprogramma LIFE. De gewenste subsidie is bedoeld voor de herinrichting van het Damsterplein.

Het project Damsterplein, the coolest square in town voorziet in het vergroenen van het plein en (daarmee) het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering.

Het Damsterplein staat namelijk hoog op de lijst van plekken in de stad waar problemen kunnen ontstaan door wateroverlast en hittestress. Op een zomerse dag loopt de gevoelstemperatuur op tot gemiddeld 38 graden, met op sommige plekken pieken van rond de 41 graden.

Uit hitteonderzoek van ingenieursbureau Tauw blijkt dat de temperatuur na vergroening van het plein geleidelijk zal dalen tot 32 graden.

‘Door het planten van bomen en het aanleggen van groen ontstaat er meer schaduw en warmt het plein minder snel op’, stelt wethouder Glimina Chakor in een persbericht. ‘Bovendien kunnen we bij hevige regenval het water beter opvangen zonder dat we onze rioolcapaciteit hoeven uit te breiden.’

‘Plein wordt als onprettig ervaren’

Verder hecht de gemeente eraan de ‘verblijfskwaliteit’ van het Damsterplein te vergroten. Chakor: ‘Het huidige plein wordt door omwonenden en ondernemers als onprettig ervaren, voldoet niet als evenemententerrein en is niet klimaatbestendig.’

Groene eilanden, hoogwaardige beplanting en zitgelegenheid moeten hier verandering in brengen.

Totale kosten: 1,8 miljoen euro

De aanpak van het Damsterplein maakt onderdeel uit van de ambitie om de 17de eeuwse ring om de binnenstad te vergroenen en is een van uitvoeringsprojecten van het Groenplan Vitamine G . De totale kosten voor de herinrichting worden geschat op 1,8 miljoen euro.

In februari 2021 wordt duidelijk of de gemeente de subsidie van de Europese Unie krijgt. De plannen worden verder uitgewerkt in samenwerking met de Hanzehogeschool en de bewonersorganisatie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu