Groninger studentenpartij DVS wil derde kans voor alle studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

‘Doordat studenten nu in plaats van drie, zes of zelfs negen tentamens hebben in één tentamenweek, slaat de paniek bij veel studenten toe.’ Foto: Pixabay

Studentenpartij De Vrije Student (DVS) vindt dat alle studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen een extra herkansing moeten krijgen voor alle dit collegejaar resterende tentamens.

De faculteit heeft alle tentamens van de afgelopen maanden verplaatst naar juni en juli. Fractievoorzitter Reender Reenders van de faculteitsraad begrijpt dit. ‘Dit is door de coronacrisis onvermijdelijk’, zegt hij in een persbericht. ‘Docenten moeten de organisatie van tentamens compleet aanpassen zodat studenten deze thuis kunnen maken en de universiteit op fraude kan blijven controleren.’

Zes of zelfs negen tentamens in plaats van drie

Reenders wijst er evenwel op dat studenten hierdoor in juni en juli veel meer - ‘het dubbele of drievoudige aantal’ - tentamens dan normaal. ‘Doordat studenten nu in plaats van drie, zes of zelfs negen tentamens hebben in één tentamenweek, slaat de paniek bij veel studenten toe’, weet hij. ‘In veel gevallen zorgt het niet halen van een of meerdere vakken er voor dat studenten een jaar studievertraging oplopen.’

Recht op extra herkansing bij bijzondere omstandigheden

FEB-studenten hebben in bijzondere omstandigheden recht op een extra herkansing, een herkansing náást de reguliere herkansing. ‘Als er nu met de coronacrisis geen sprake is van bijzondere omstandigheden dan weet ik het ook niet meer’, stelt Reenders.

Daarom pleit DVS er in de faculteitsraad voor om alle studenten voor alle vakken een extra herkansing aan te bieden. Reenders: ‘Dit zal veel meer rust geven bij studenten en hun de ruimte geven om hun tentamens in plannen.’

Een derde kans zou bovendien de werkdruk voor het universiteitspersoneel verlichten, meent Reenders. ‘Als de extra herkansing niet standaard aangeboden wordt, dan heeft iedere student nog steeds het recht om de derde kans individueel aan te vragen. Dan wordt de examencommissie overspoeld met verzoeken.’

De faculteitsfractie van De Vrije Student legt deze optie in de eerstvolgende vergadering voor aan het faculteitsbestuur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
Coronavirus
menu