Hanzehogeschool Groningen krijgt subsidie voor onderzoek gericht op voorkomen gezondheidsproblemen onder ouderen

Foto: Shutterstock

De Hanzehogeschool Groningen, RIVM en de noordelijke GGD’en onderzoeken samen hoe gezondheidsproblemen onder ouderen voorkomen kunnen worden. Ze hebben hiervoor 200.000 euro subsidie gekregen van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Een preventieve aanpak voor ouderen wordt noodzakelijk geacht omdat de kwetsbare oudere wordt gezien als nieuwe uitdaging voor de volksgezondheid, vanwege de aard en omvang van de problematiek. Oplossingen vanuit de zorg worden onbetaalbaar. Bovendien is er onvoldoende capaciteit.

Welke preventieve aanpak pas bij deze groep?

In het vierjarige onderzoeksprogramma Public health voor kwetsbare ouderen , dat 1 oktober is begonnen, wordt onderzocht welke preventieve aanpak past bij deze groep. In Nederland in het algemeen en in Noord-Nederland in het bijzonder.

Het onderzoek richt zich enerzijds op hoe vaak kwetsbaarheid bij ouderen voorkomt, het opsporen van specifieke risicogroepen en de risico’s voor deze groep.

Anderzijds worden interventies (handelingen om een probleem op te lossen) in de praktijk ontwikkeld, uitgevoerd en beoordeeld om kwetsbaarheid voor te zijn en een gezonde en vitale levensfase te bevorderen.

Het onderzoek staat onder leiding van Fons van der lucht, lector Public Health and Healthy ageing in het lectoraat Healthy ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu