Het Kopland start pilot met ingreep die moet voorkomen dat vrouwen (en kinderen) moeten verhuizen naar de opvang in Groningen

Foto: Unsplash

Het Kopland is in de gemeente Groningen een proefproject gestart met kortdurende ambulante hulp voor gezinnen waarin sprake is van spanningen, onveiligheid en (dreigend) huiselijk geweld. Interventie bij huiselijk geweld, zoals deze pilot heet, is gericht op het voorkomen van opvang.
Lees meer over
Stad

‘Samen met het gezin willen we de thuissituatie (weer) veilig maken, zodat ze thuis kunnen blijven wonen en niet naar de vrouwenopvang hoeven te verhuizen’, licht Paulien Sissingh, hoofd van de vrouwenopvang in Groningen, toe in een persbericht.

Zo’n verhuizing is een heftige ervaring, vooral voor kinderen, weet zij. ‘Naast de traumatische ervaring van huiselijk geweld worden ze uit hun vertrouwde omgeving gehaald. Dit betekent bijvoorbeeld een andere school, andere vriendjes maken en wennen aan een nieuwe leefsituatie.’

Interventiewerkers maken veiligheidsplan

Bij Interventie bij huiselijk geweld maken interventiewerkers van Het Kopland samen met de betrokkenen een veiligheidsplan. Ook worden patronen in de relatie inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met bij de gezinnen betrokken hulpverlengingsorganisaties, zoals Veilig Thuis en de WIJ-teams, die de begeleiding vervolgens overnemen.

WIJ(k)-teams, Veilig Thuis, de huisarts, het ziekenhuis of de politie kunnen de gezinnen doorverwijzen. Gezinnen kunnen zichzelf ook aanmelden bij Het Kopland.

De pilot Interventie bij huiselijk geweld duurt een jaar.

Nieuws

Meest gelezen

menu