Het Kopland start pilot met ingreep die moet voorkomen dat vrouwen (en kinderen) moeten verhuizen naar de opvang in Groningen

Foto: Unsplash

Het Kopland is in de gemeente Groningen een proefproject gestart met kortdurende ambulante hulp voor gezinnen waarin sprake is van spanningen, onveiligheid en (dreigend) huiselijk geweld. Interventie bij huiselijk geweld, zoals deze pilot heet, is gericht op het voorkomen van opvang.
Lees meer over
Stad

‘Samen met het gezin willen we de thuissituatie (weer) veilig maken, zodat ze thuis kunnen blijven wonen en niet naar de vrouwenopvang hoeven te verhuizen’, licht Paulien Sissingh, hoofd van de vrouwenopvang in Groningen, toe in een persbericht.