Ineke Donkervoort nieuwe voorzitter raad van toezicht Openbaar Onderwijs Groningen. Janneke Hermes nieuw in toezichthoudend orgaan onderwijsorganisatie

Ineke Donkervoort. Foto: DVHN

Ineke Donkervoort is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van onderwijsorganisatie Openbaar Onderwijs Groningen.

Donkervoort, die per 1 oktober tot voorzitter werd benoemd, is sinds oktober 2015 lid van de raad van toezicht, vicevoorzitter en voorzitter van de auditcommissie. Sinds 1 januari 2021 nam zij het voorzitterschap waar. Ze is door de andere raadsleden gevraagd de functie van voorzitter definitief – voor de duur van haar lidmaatschap van de raad van toezicht – te bekleden.

Naast het voorzitterschap van de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen is Ineke Donkervoort betrokken bij diverse andere maatschappelijke organisaties, onder meer als toezichthouder en adviseur.

Nieuw lid: Janneke Hermes

Op de dag van Donkervoorts benoeming tot voorzitter heeft de gemeenteraad van Groningen Janneke Hermes (1978) benoemd als (nieuw) lid van de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen. Zij is financieel directeur en lid van de raad van bestuur van Gasunie.

Binnen de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen maakt Janneke deel uit van de auditcommissie en zal zij zich richten op de domeinen Finance & Control, Vastgoed en Duurzaamheid.

Raad weer voltallig

Met de benoeming van Hermes is het toezichthoudende orgaan van de onderwijsorganisatie weer voltallig. De vacature zij invult, is ontstaan door het vertrek van de toenmalige voorzitter Marco de Jong.

De raad van toezicht bestaat naast Donkervoort en Hermes uit Maartje Storm, Kees Spijk, Roel Bosker, Janine Meins en Seerp Leistra. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu