Ingenieurs buigen zich over alternatief bewonersplan voor Gerrit Krolbrug in Groningen

Fietsers en auto's delen de Gerrit Krolbrug in Groningen. Foto: Archief DvhN

Rijkswaterstaat laat op verzoek van gemeente en provincie toch onderzoeken of de Gerrit Krolbrug in Groningen zo veilig en comfortabel mogelijk kan blijven voor de ruim 20.000 dagelijkse gebruikers.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Groningen aan de gemeenteraad. Hij schrijft dat een ingenieursbureau de ‘bewonersvariant’ voor de brug tegen het licht houdt. Die is opgesteld door bewoners en ondernemersorganisaties uit omliggende wijken en belangenverenigingen als de Fietsersbond.

Inpasbaar

De ingenieurs gaan na of het plan technisch en financieel haalbaar en nautisch inpasbaar is. ,,Als het plan niet kan, geeft het bureau aan welke deelelementen we mee kunnen nemen bij de serieuze variantenstudie’’, aldus de wethouder. Met het oog op die inbreng stelt Rijkswaterstaat in juli de uitgangspunten voor de varianten en ontwerpen vast. Dat zou pas in het najaar gebeuren.

,,We zijn blij dat gemeente, provincie en rijk ons plan goed laten onderzoeken’’, zegt Chris van Malkenhorst namens het Gerrit Krolbrug comité. Volgens hem willen de circa 50.000 betrokkenen niets liever dan een comfortabele en veilige oversteek, ook voor ouderen en kinderen: niet te steil, gescheiden rijbanen voor auto’s en fietsen en een vaste loopbrug voor als de nieuwe brug omhoog gaat.

Volgens officiële cijfers passeren dagelijks circa 16.000 fietsers, een paar duizend auto’s en circa 50 schepen de brug. Die hebben volgens Rijkswaterstaat meer ruimte nodig in het kader van de modernisering van het Van Starkenborghkanaal. In 2016, toen de provincie nog verantwoordelijk was voor de brug, lag er een kant-en-klaar plan voor een 4 meter hoge variant. Die bleek later te breed en Rijkswaterstaat verhoogde de brug weer tot 5,5 meter, waarna buurtbewoners elkaar vonden.

Rollator

,,We willen geen brug waar je met een rollator niet omhoog komt en waar de fietsaccu halverwege leeg is’’, zegt Van Malkenhorst. Hij is nieuwsgierig naar de uitgangspunten. ,,Tot dusver missen we duidelijke toetsingscriteria. Daar hebben we vaak om gevraagd, maar we krijgen ze niet en dat is een bron van grote zorg, want dan kun je ook denken dat ze gaandeweg kaders maken en naar een oplossing toe schrijven. Die kaders moeten transparant met ons en de gemeenteraad worden gedeeld zodat duidelijk wordt wat en waarom iets niet kan.’’

Hij verwacht dat lokale aspecten niet ondersneeuwen bij landelijke richtlijnen. ,,De brug ligt bijvoorbeeld vlak voor een sluis. Dan hoef je geen doorgang te maken voor schepen op volle snelheid, want die hebben ze niet. De gemeente is bezig met een mobiliteitsvisie: daar moet je niet op vooruit lopen door autoverkeer onmogelijk te maken. De financiën zijn ook onduidelijk: het rijk heeft 162 miljoen euro gereserveerd voor acht bruggen. Hoe wordt dat verdeeld?’’

Instorten

Volgens Van Malkenhorst hebben omwonenden berekend dat de brug maar een of twee keer per dag vaker open hoeft als die 3 in plaats van 5,5 meter hoog is. ,,Alleen voor de recreatievaart wat meer, maar daar zet je Groningen toch niet voor op slot?’’ Groningen moet zich volgens hem ook niet van de wijs laten brengen door opmerkingen dat de brug op instorten staat. Dat kan, net als eerder bij het Herewegviaduct in de stad, ook met een aslastbeperking worden opgelost. Jarenlang werd beweerd dat het viaduct op stel en sprong moest worden vervangen omdat het op instorten stond en niet bij de modernisering van het spoor paste, maar is uiteindelijk gewoon opgeknapt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu