Jongeren in Groningen gedwongen op zoek naar andere hulpverleners. 'Ik heb bij de gemeente geen warme overdracht ervaren'

Ongeveer 200 jongeren en gezinnen moeten op zoek naar een andere hulpverlener. Unsplash

In Groningen worden de effecten van de nieuwe manier van inrichten van de jeugdzorg pijnlijk voelbaar. Zo stopt MJD Veerkracht Thuis. Bijna tweehonderd jongeren en gezinnen verliezen hun vaste hulpverleners. Deze 19 hulpverleners staan op straat.
Lees meer over
Stad

De MJD in Groningen stopt per 1 oktober met de hulp aan jongeren omdat de gemeente een andere inrichting van de jeugdzorg voor ogen heeft. In principe wordt alles bij Wij Groningen ondergebracht. Wij Groningen tuigt een jeugdzorg-bedrijf op: SAMEN. Deze organisatie staat er echter nog niet. Niettemin stopt de MJD met de jeugdhulp. ,,Met de nieuwe werkwijze raakt Veerkracht Thuis zeventig tot tachtig procent van de omzet kwijt”, zegt Jan Cooijmans, bestuurder van de MJD. ,,Het zal duidelijk zijn dat dat grote impact heeft op onze bedrijfsvoering.”

Er zijn gesprekken geweest met gemeente Groningen en Wij Groningen over het overnemen van personeel met behoud van opgebouwde dienstjaren. ,,Dat was niet mogelijk volgens Wij Groningen en de gemeente”, zegt Cooijmans. ,,Nee, een warme overdracht heb ik niet ervaren.”

Intussen breekt ook voor de jongeren en gezinnen die Veerkracht Thuis begeleidt een onzeker periode aan. Hun vaste hulpverlener raken ze kwijt. Hoe lang ze bij een andere instantie kunnen blijven en of die überhaupt te vinden is, is ongewis, aangezien er meer instellingen voor jeugdhulp zullen stoppen of afbouwen als eenmaal de ( zeer omstreden ) nieuwe werkwijze en bekostiging van de jeugdhulp in Groningen is doorgevoerd.

De gemeente heeft de MJD beloofd te helpen bij de overdracht van cliënten aan een andere instelling.

Kritisch rapport

Kwetsbare jongeren dreigen tussen wal en schip te vallen. Jeugdzorginstellingen dreigen failliet te gaan. Dat is de strekking van een deskundigenrapport over de verandering in jeugdzorg dat is geschreven in opdracht van de Groninger gemeenten.

Tot nu toe kopen de gemeenten samen jeugdzorg in via de Regionale Inkoop Groninger Gemeenten. Groningen wil een flink deel van de jeugdzorg in de stad beleggen bij Wij Groningen. De keuze voor Wij riep kritische reacties op. Volgens professionals en ouders die met Wij te maken hebben is deze organisatie nu al nauwelijks tegen haar taak opgewassen.

Hoewel zorgwethouder Isabelle Diks eind vorig jaar al door de gemeenteraad gedwongen werd het tempo waarmee ze de wijzigingen wil doorvoeren te matigen, moeten deze volgend jaar ingaan. De gemeente Groningen is namelijk (dit is in het hele land een probleem) de grip kwijt. In het huidige systeem kan iedere hulpverlener (-sinstantie) die aan de voorwaarden voldoet een contract krijgen met de gemeente.

De haast van met name de gemeente Groningen, waar de hulpvraag veruit het grootst is, kan zorgen dat er gaten vallen in het aanbod bij andere gemeenten dat kinderen zonder zorg komen te zitten. De onderzoekers vragen zich af of de andere manier van inkopen zorgt voor de zo gewenste positieve uitkomst: meer grip op de kosten, meer efficiency, minder kosten, betere samenwerking tussen hulpinstanties. ‘Deze verwachtingen klinken ons bekend in de oren. Andere gemeenten die eerder overstapten naar vergelijkbare modellen spraken dezelfde verwachtingen uit. Deze verwachtingen zijn nog nergens uitgekomen’.

Nieuws

menu