Kamer in motie: Bruggen in Groningen moeten lager

Omwonenden van de Gerrit Krolbrug in Groningen kwamen vorige week nog in actie voor behoud van een lage brug. Foto: Corné Sparidaens

De Tweede Kamer heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) donderdagavond opgeroepen om de nieuwe bruggen over het Van Starkenborgh niet zo hoog te bouwen als Rijkswaterstaat van plan is.

De oproep was verwoord in een motie van SP-Kamerlid Cem Laçin die door elf van de 15 Kamerfracties is onderschreven. Alleen de steun van VVD, SGP, Krol en Forum voor Democratie bleef achterwege.

Nieuws

menu