Perronkappen weg, is het Hoofdstation van Groningen er mooier op geworden?

Het Hoofdstation van Groningen valt zonder perronkappen opeens ook aan de spoorzijde op. Foto: DvhN

De oude perronkappen van het Hoofdstation worden momenteel gerestaureerd en daarna teruggeplaatst. Maar is het station zonder die donkere kappen niet eigenlijk mooier?

De terugkeer van de 120 jaar oude perronkappen van het Hoofdstation in Groningen werd tot dusver vooral gezien als een van de betere onderdelen van het plan voor het nieuwe station , dat in 2023 helemaal klaar moet zijn. Maar nu een groot deel van de kappen is verdwenen, is het oude stationsgebouw in de ogen van veel mensen opeens een stuk aantrekkelijker geworden.

Door het weghalen van een deel van de perronkappen staat de westkant van het gebouw (de kant van het Emmaviaduct) al een tijdje ‘los’. En blijkt het gebouw ook aan de spoorkant ‘zo gek nog niet’ te zijn, laten reizigers weten. Het pand (1891-1893) van architect Isaac Gosschalk heeft aan deze zuidkant niet zo’n pracht en praal als aan de voorname stadszijde, maar al met al staat het gebouw er zonder donkere kappen beter bij dan ooit.

 

Waar zijn de perronkappen gebleven?

Prorail laat de perronkappen voor 7 miljoen euro restaureren. Daardoor staan ze er in 2023 weer blinkend bij en voldoen ze tegen die tijd aan de nieuwste veiligheidseisen. De kappen werden een paar jaar geleden afgekeurd en werden sindsdien bij storm op hun plaats gehouden door middel van een stevige kabelconstructie met betonblokken.

Dat ze weg zijn of weg worden gehaald – de komende weken ook aan de oostkant van het station, waar tot 3 juni geen treinen rijden – is handig voor de bouwer van het nieuwe station, aannemer Strukton. Die heeft met het weghalen van de perronwinkels een begin gemaakt met de grote ombouw waarmee het bedrijf de komende jaren zoet is. Tijdelijke perronkappen zorgen ervoor dat treinreizigers niet in de regen wachten. De restauratie staat los van de grote ombouw van het station.

 

Stationshal

Architect Koen van Velsen ontwierp het nieuwe station . Dat nieuwe zit vooral in:

* grote spoortechnische veranderingen, waardoor het Hoofdstation straks geen eindstation meer is voor de Arrivatreinen uit Delfzijl, Eemshaven, Leeuwarden, Veendam en Weener. Ze rijden door naar andere stations in Groningen (en verder).

* het verplaatsen van perrons met groene kappen naar ‘achteren’, richting nieuwe zuidelijke ingang met een verdiept stationsplein.

* dat plein sluit aan op een tunnelpassage van waaruit reizigers alle perrons kunnen bereiken, inclusief dat van het nieuwe busstation.

* een grote ondergrondse fietsenstalling en tunnels voor fietsers en bussen om snel van noord naar zuid (of andersom) onder het station door te rijden.

Van Velsen ontwierp de routing met de oude hal als centrale plek. ,,Ik wil daar weer een plek van maken waarvan iedereen gebruikmaakt. Waar je ook vandaan komt of naartoe gaat. Je gaat er straks niet meer langs, maar komt er doorheen.’’ Een soort eerherstel, maar dan niet meer alleen als treinstation, maar als verzamelplek voor alle vormen van openbaar vervoer, inclusief het voor- en natransport.

Mooiste station

Van een modern stationsgebouw zal geen sprake zijn. Hoeft ook niet, vinden eigenaar NS, Prorail, gemeente en provincie die zich over de verbouwing bogen. Het Hoofdstation komt in enquêtes toch al steevast als (bijna) mooiste station van Nederland uit de bus. En er was geen geld om naast de nieuwe ondergrondse infrastructuur ook nog een nieuw centraal dak te bouwen.

,,Groningen heeft de mazzel dat er waanzinnig mooie perronkappen staan’’, zei Van Velsen begin dit jaar in Forum Groningen. Waar de treinen verder van het gebouw komen te staan (de huidige sporen 1, 2 en 3 verdwijnen), verhuizen de kappen slechts voor een deel mee. Het grootste deel blijft op z’n oude plaats staan. Aan de westkant, bij de fietsparkeerflat, rijden de taxi’s straks onder de kappen het station op en komt de Kiss & Ride.

Van Velsen: ,,Iedereen loopt straks droog naar de bus of de trein, ook als je met de fiets komt. Onder de oude perronkappen krijgt het station een pleisterplek met hopelijk leuke horeca. We proberen het zo goed te maken dat je hoopt dat de trein te laat komt.’’

 

Emplacement

Om de verbouwing mogelijk te maken, verhuist het spooremplacement aan de zuidkant van het station begin juni naar een nieuw opstelterrein aan de oostkant van de stad. Arriva en NS, die nu drie sporen delen op het spoor tussen Groningen, Groningen Europapark en het nieuwe emplacement De Vork, krijgen er elk twee. Voor de aanleg van het extra spoor, de aansluiting en de uitbreiding van station Europapark (een extra perron), werkt Strukton Rail momenteel vier weken dag en nacht aan het spoor en rijden er geen treinen naar Assen, Veendam en Weener.


Is het (tijdelijk) weghalen van de oude stationskappen van het Hoofdstation in Groningen alleen maar jammer, of maakt dat het stationsgebouw misschien wel aantrekkelijker dan ooit? U mag het zeggen: laat het ons weten via het e-mailadres groningen@dvhn.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu