Levenslang lidmaatschap Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor RUG-hoogleraar Sijbren Otto

Sijbren Otto. Foto: Eigen foto

Hoogleraar chemie Sijbren Otto van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij is daarmee een van de achttien nieuw gekozen leden van KNAW. Zij worden later dit jaar geïnstalleerd.

De KNAW geldt als het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties.

De KNAW telt circa 550 leden. Een lidmaatschap is voor het leven.

Op zoek naar de chemische grondslag van leven

Sijbren Otto (1971) wordt gezien als een pionier in de systeemchemie, een nieuwe discipline in de scheikunde die netwerken van met elkaar reagerende moleculen en hun eigenschappen bestudeert. Hij is op zoek naar de chemische grondslag van leven.

Zo slaagde hij erin met ‘dode’ moleculen die in het lab zijn gemaakt systemen te bouwen die zichzelf kunnen repliceren, en die in het klein Darwiniaanse evolutie kunnen ondergaan. Bij de replicatie ontstaan mutaties, en de omgeving bepaalt welke mutatie de concurrentiestrijd wint om een gemeenschappelijke grondstof.

Ook laten Otto en zijn groep zien hoe zichzelf replicerende moleculen materiaal uit hun omgeving veranderen zodat ze gebruikt kunnen worden als grondstof om te groeien en zich verder te repliceren: een eerste stap naar metabolisme.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu