Lintjesregen in Groningen: vijftien onderscheidingen

Burgemeester Schuiling belt met Koninklijk gedecoreerden - Foto: Gemeente Groningen

Geen persoonlijke onderscheiding in het gemeentehuis, maar een sober telefoontje voor vijftien inwoners van de gemeente Groningen. Burgemeester Koen Schuiling heeft hen een koninklijke onderscheiding toegekend.

Op een later moment zal er alsnog een bijeenkomst voor de gedecoreerden zijn. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

De heer W.J. van Bekkum (65) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau . Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn cruciale betekenis geweest voor het bestaansrecht van zijn vakgebied voor Groningen. Hij slaagde er in 2011 in om het klassieke programma Talen en Culturen van het Midden-Oosten om te vormen tot het veel modernere Midden-Oosten Studies. Tevens heeft hij zich gedurende zijn hele loopbaan ingezet voor de Joodse gemeenschap en het Joodse erfgoed in Groningen.

De heer K.A. (Karel) Brookhuis (69) is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw . De hoogleraar krijgt de onderscheiding voor zijn specialistisch hersenonderzoek en innovatieve meetmethoden in de verkeerspsychologie in Nederland. Ook was Brookhuis jarenlang actief als directeur Onderwijs Psychologie.

De heer G.A. (John) ten Cate (79) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet als actief bestuurslid van de schoolvoetbalcommissie, die elk jaar in april het schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Groningen organiseert. Ten Cate vervult deze functie al vanaf 1970.

Mevrouw A. (Ali) Drenth-Nijland (55) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau . Mevrouw Drenth zet zich vanaf 2001 in als vrijwilligster bij CBS De Hoeksteen. Zij helpt kinderen met geschiedenis, knutselen, lezen en als het nodig was zelfs met rekenen. Soms heeft zij ook individuele gesprekken met leerlingen om ze op die manier te helpen. Vanaf 2010 tot 2019 was Drenth actief als lid van de Cliëntenraad bij Dialyse Centrum Groningen. Ze hield zich onder andere bezig met notuleren, klachten van patiënten, het patiëntenvervoer, dependance Terschelling en nog vele andere zaken. Vanaf 2015 is zij voorzitter geworden van de Cliëntenraad.

Mevrouw B. (Brecht) Gerbrandij (65) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau namens haar inzet voor het onderwijs. Vanaf 1994 heeft mevrouw Gerbrandij tien jaar op West-Timor gewerkt als docent. Op haar initiatief is daar in 2004 de stichting YASAP Kupang (op West-Timor) opgericht. De stichting probeert een betere toekomst voor vrouwen en kinderen op West-Timor te realiseren. Hierbij ligt de focus op de verbetering van onderwijs. Naast al haar inzet voor stichting YASAP is Van der Velde ook zeer actief als vrijwilligster in Nederland. Zo helpt ze bij de kledingbank, zet ze zich in voor het inburgeren van vluchtelingen, ondersteunt ze via Humanitas jongeren en is ze ledenraadslid bij Rabobank Stad en Midden Groningen. Ook is ze deelneemster aan de werkgroep Einden der Aarde binnen de Oecumenische Vieringen Groningen.

De heer G.M. (Ger) Jansen (76) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en krijgt de onderscheiding voor zijn inzet als lid van de Gemengde Zangvereniging ‘Polyhymnia’. Sinds 1960 is Jansen actief en vanaf 1980 als secretaris. Sinds 25 jaar vertolkt hij ook de functie als voorzitter. Ook helpt hij mee met het organiseren van concerten in samenwerking met de Bond van Groninger Koren. Daarnaast is hij sinds februari 2013 vrijwilliger bij Humanitas afdeling Groningen-Stad als taalcoach. Tenslotte is hij actief als vrijwilliger en voorlichter bijhet Victory/Oorlogsmuseum.

De heer F. (Frits) Kamminga (59) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau . Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn werk als secretaris van het 4 mei Comité Haren. Vanaf ongeveer 1985 is de heer Kamminga in diverse functies actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging v.v. Gorecht. Op 1 mei 1982 is hij lid geworden als voetballer en vanaf 1985 zet hij zich in als vrijwilliger.

De heer A.T.G.A. (Sandro) Kortekaas (56) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet als bevorderaar van de kunsten én met nadruk een voorvechter van homorechten van de tweede generatie worden genoemd. Kortekaas richtte de Stichting LGBT Asylum support op. Op geheel vrijwillige basis heeft hij zich ingespannen om het beleid én de uitvoering op de politieke agenda te krijgen om zo te komen tot een andere praktijk daar waar het gaat om toelating van LGBT-asielzoekers. Ook krijgt hij de onderscheiding voor zijn vrijwilligers bij Galerie MooiMan.

De heer N.A. (Nanno) Kranenborg (70) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau . Hij ontvangt deze onderscheiding voor zijn werk op sportief gebied. Kranenborg was van 1980-2014 hoofdtrainer en talentenscout voor spelers van F.C. Lewenborg, V.V. Middelstum, V.V. Haren en S.C. Gronitas. Vanaf 2014 is de heer Kranenborg hoofdtrainer van Walking Football bij FC Groningen, G.V.A.V. Rapiditas Kardinge, V.V. GEO Garmerwolde en S.C. Bedum. In 2011 en 2015 is de heer Kranenborg mee geweest als begeleider van fietstochten voor het goede doel van Heerensociëteit In den Engel uit Engelbert. Vanaf 2016 is de heer Kranenborg badmeester bij Natuurbad & Camping Engelbert.

De heer J. (Jannes) Mulder (70) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Mulder is vanaf 1968 lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, waar hij als vrijwilliger in diverse functies actief was. Ook werd hij in 1968 lid van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS), waar hij ook meer dan 25 jaar bestuurder van is geweest. Hij is nog steeds actief als steeds rapporteur Scheidsrechter AV bij de KNVB. Vanaf 1990 is de heer Mulder tijdens thuiswedstrijden van FC Groningen vrijwillig gastheer bij de hoofdtribune/persruimte.

De heer C.J. (Cornelis) Niermeijer (72) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Niermeijer heeft zich ruim 30 jaar ingezet als penningmeester van het bestuur van Steunstichting H.D. Gyot. De stichting zet zich in voor de bevordering van de dovencultuur in Nederland en hetv ergroten van de kansen van dove mensen op de arbeidsmarkt. Ook is hij penningmeester bij het Roode of Burgerweeshuis te Groningen en de Rabenhaupt Stichting.

De heer B.K. (Bert) van Slochteren (77) is benoemd Lid in de Orde van Oranje-Nassau en krijgt deze onderscheiding voor zijn activiteiten bij de Commercieele Club Groningen. Daarnaast was de heer Van Slochteren van 2005 tot 2012 bestuursvoorzitter van Stichting Noorderzon Groningen. Als belangrijkste evenement organiseert deze stichting het jaarlijkse Noorderzon Performing Arts Festival Groningen. Andere activiteiten waar Van Slochteren voor wordt geëerd zijn zijn werkzaamheden als bouwadviseur voor het Ronald McDonald Huis Groningen, zijn zitting in het bestuur van de Stichting Landgoed Fraeylemaborg, zijn werk bij Stichting Jans Cats Prijs en zijn activiteiten als adjunct voorzitter van Stichting serviceflat Huize de Wijert.

De heer W. (Willem) Stadman (74) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet als lid en vrijwilliger bij patiëntenvereniging Hersenletsel.nl. Voorheen was dit de CVA-vereniging ‘Samen Verder’ en Afasie Vereniging Nederland. Zijn inzet als vrijwilliger, bij lotgenotencontactgroepen en als vraagbaak voor lotgenoten, leidde in 2009 tot zijn benoeming als secretaris van het regiobestuur Groningen-Drenthe. In 2017 nam de heer Stadman afscheid als secretaris van de vereniging, maar hij is nog steeds zeer actief en betrokken als vrijwilliger bij Hersenletsel.nl. Voor de mantelzorgers in Groningen doet de heer Stadman veel door het geven van lezingen. Hierdoor krijgen de mantelzorgers meer inzicht in het ziekteproces van de getroffenen.

Mevrouw S.B.C. (Sophie) Verhoef (70) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vele vrijwilligerswerk door het land heen. Zo was ze van 1991 tot ongeveer 2005 is mevrouw Verhoef bloemenverzorgster geweest voor het kerkgebouw van de Rooms Katholieke Parochie van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand te Austerlitz. Ook was ze in Austerlitz actief voor voetbalvereniging SV Austerlitz in verschillende functies. Van 2005 tot 2015 heeft mevrouw Verhoef zich als aankleedmoeder ingezet voor de Sinterklaasactie in Utrecht. Van 2010 tot 2015 heeft mevrouw Verhoef zich ingezet als activiteitenbegeleidster bij het sjoelen met ongeveer 12 ouderen op de Mirtehof te Zeist. Na haar verhuizing naar Ten Boer is mevrouw Verhoef vanaf maart vrijwilliger bij Zorggroep Groningen op de locatie Bloemhof. Sinds 2016 is ze ook vrijwilligster bij dierenasiel Zuidwolde.

Mevrouw G. (Truus) Vlietstra-Julsing (74) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en krijgt deze onderscheiding voor haar voorzitterschap van de Groninger Korfbalvereniging Nic. Dit deed ze tot 2001, daarna is ze tot 2013 bestuurslid gebleven. Nog steeds is ze nauw betrokken bij GKV Nic als ‘cultuurbewaker’ en neemt ze nog steeds zitting in meerdere commissies,

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu