Meer WW-uitkeringen in provincie Groningen. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verliezen hun baan

Foto: Archief DvhN

Het aantal inwoners van de provincie Groningen met een WW-uitkering is in maart met 5,4 procent toegenomen. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan, meldt uitkeringsinstantie UWV.

In maart werden 9178 WW-uitkeringen verstrekt in de provincie Groningen. Dat staat gelijk aan 3 procent van de Groningse beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen nog altijd 3,7 procent minder WW-uitkeringen.

(Tekst leest door onder de tabel)


Aantal nieuwe WW-uitkeringen nam met 53 procent toe

In maart werd in Groningen aan 1442 nieuwe mensen een WW-uitkering verstrekt en werden 954 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 53 procent toe ten opzichte van februari.

In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was het aantal nieuwe WW-uitkeringen in maart 2019 5 procent lager dan in februari 2019.

Coronavirus en lockdown

Landelijk nam vooral het aantal nieuwe uitkeringen vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector toe. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan.

De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ legt de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport en recreatie.

Maar ook in detailhandel non-food en vervoersector valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht.

(Tekst leest door onder de tabel)

Daling aantal WW-uitkeringen in zorg en welzijn

Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg en welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu