Nationaal Coördinator Groningen wil weer beginnen met opnames. Op een veilige manier en alleen op vrijwillige basis

Schade aan een boerderij in Wirdum. Foto: ANP

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wil weer beginnen met het uitvoeren van opnames (bouwkundige onderzoeken) in het kader van de versterkingsprogramma. Maar alleen op basis van vrijwilligheid en met inachtneming van het protocol ‘Samen veilig verder werken’.

De NCG werkt aan een aardbevingsbestendig en veilig Groningen. In opdracht van zeven gemeenten worden gebouwen opgenomen en beoordeeld om vast te stellen of deze gebouwen voldoen aan de veiligheidsnorm. Voldoet een gebouw niet, dan moet het worden versterkt.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werden sinds medio maart alle tot en met 6 april ingeplande opnames afgezegd. Nu wil NCG echter een aantal opnames laten doorgaan, mits dit op een veilige manier kan.

Op basis van vrijwilligheid

NCG vindt het belangrijk dat de opnames op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. Dit geldt voor zowel de bewoner als voor het betrokken ingenieursbureau.

De bureaus die de opnames uitvoeren gaan met de eigenaar of de bewoner van van een gebouw in gesprek om manieren te vinden om de opname op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden.

Dit gebeurt met inachtneming van het protocol Samen veilig verder werken dat bedrijfsleven, vakbonden en Rijk hebben vastgesteld.

Pilot voor particuliere woningen

Niet elk gebouw of woning is geschikt om het onderzoek op de alternatieve manier uit te voeren. Agropanden, kerken, winkels en andere leegstaande panden, zoals vakantiewoningen, kunnen fysiek worden bezocht indien de eigenaar daarmee akkoord gaat.

Voor particuliere woningen wordt nu eerst een pilot uitgevoerd. Bewoners van wie de woning in aanmerking komt voor een alternatief opnameproces, worden door NCG zelf benaderd. NCG bespreekt vervolgens telefonisch de diverse varianten van opnames met deze bewoners.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
Coronavirus
menu