Nieuw academisch instituut voor werk in zingeving gelanceerd in Groningen: 'Zingeving is niet alleen iets van religie, zingeving is van iedereen'

Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen. Foto: Frits Poelman

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en AOG Contractonderwijs (AOG) lanceren donderdag de ‘Emmius School voor werk en zingeving’. Het is de eerste keer in Nederland dat er academische programma’s op dit gebied worden aangeboden. Met het instituut sluiten beide instellingen aan bij het toenemend belang van welzijn, integriteit en diversiteit.
Lees meer over
Stad

Prof. Mladen Popović, decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, zegt hierover: ‘Zingeving is niet alleen iets van religie, zingeving is van iedereen. Organisaties zijn zich onvoldoende bewust van de grote invloed die levensbeschouwelijke en culturele achtergronden hebben op het functioneren van medewerkers. Het zijn onderwerpen die onvoldoende aan de orde komen, omdat de specifieke kennis en vaardigheden om hierover een dialoog aan te gaan, vaak ontbreken. Praten over zingeving is een vak. Emmius School voor werk en zingeving biedt de kennis om deze belangrijke dialoog binnen organisaties wel aan te gaan en het functioneren van organisaties daardoor te verbeteren.’

Met het instituut willen beide onderwijsinstellingen door (academische) leergangen, een masterstudie Werk en Zingeving en inspiratiebijeenkomsten, bijdragen aan een werkklimaat waarin werkenden zich meer verbonden voelen met de inhoud van hun werk, hun collega’s en een bewuste bijdrage leveren aan een cultuurverandering binnen de organisatie waarvoor zij werken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het hebben van doelen, van betekenis zijn, autonomie ervaren, voldoening en plezier hebben, het geven en krijgen van waardering en vertrouwen, het ervaren van verbondenheid en geborgenheid, belanghechten aan waarden en ethisch handelen.

Ogen niet sluiten

‘Organisaties kunnen de ogen niet langer sluiten voor de grote rol die maatschappelijke en culturele achtergronden hebben op het functioneren van medewerkers’, benadrukt Albert-Jan Postma, oprichter van AOG. ‘Het succes van organisaties is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Die hangt in toenemende mate af van aandacht voor welzijn, integriteit, diversiteit en de maatschappelijke betrokkenheid. Om organisaties de juiste handvatten te bieden daar op een goede manier mee om te gaan, hebben we samen met de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap het initiatief genomen voor Emmius. We zijn er trots op dat de RUG als eerste universiteit in Nederland academische programma’s rond deze thematiek aanbiedt”.

Emmius gaat van start met een leergang Mentor Zingeving. In september 2022 volgt dan de academische master Werk en Zingeving, bedoeld voor werkenden. In september van dit jaar startte op de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap al een voltijd master voor studenten.

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nieuws

Meest gelezen

menu