Nieuw academisch instituut voor werk in zingeving gelanceerd in Groningen: 'Zingeving is niet alleen iets van religie, zingeving is van iedereen'

Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen. Foto: Frits Poelman

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en AOG Contractonderwijs (AOG) lanceren donderdag de ‘Emmius School voor werk en zingeving’. Het is de eerste keer in Nederland dat er academische programma’s op dit gebied worden aangeboden. Met het instituut sluiten beide instellingen aan bij het toenemend belang van welzijn, integriteit en diversiteit.
Lees meer over
Stad

Prof. Mladen Popović, decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, zegt hierover: ‘Zingeving is niet alleen iets van religie, zingeving is van iedereen. Organisaties zijn zich onvoldoende bewust van de grote invloed die levensbeschouwelijke en culturele achtergronden hebben op het functioneren van medewerkers. Het zijn onderwerpen die onvoldoende aan de orde komen, omdat de specifieke kennis en vaardigheden om hierover een dialoog aan te gaan, vaak ontbreken. Praten over zingeving is een vak. Emmius School voor werk en zingeving biedt de kennis om deze belangrijke dialoog binnen organisaties wel aan te gaan en het functioneren van organisaties daardoor te verbeteren.’