Nieuwbouw in zicht voor kunstencentrum VRIJDAG

Muziekles bij VRIJDAG: het Groningse kunstencentrum wil alle activiteiten concentreren aan de Sint Jansstraat en heeft daarvoor grootscheepse sloop- en nieuwbouwplannen. Foto: Archief Corné Sparidaens

Nog dit jaar gaat de kogel door de kerk over een grootscheepse sloop- en nieuwbouwoperatie voor het Groningse kunstencentrum VRIJDAG.
Lees meer over
Stad

VRIJDAG werkt al zes jaar aan een plan om alle muziek-, theater- en beeldende kunstactiviteiten te concentreren in de hoofdvestiging aan de Sint Jansstraat.

Alleen monumentale panden blijven, rondom komt nieuwbouw

Daar blijft alleen de rij monumentale panden aan de voorzijde staan, alle nieuwere toevoegingen daar omheen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De dependances aan de Walstraat (voor beeldende kunsten) en de Noorderbuitensingel (theater) worden afgestoten.

Door de operatie ontstaat vanaf de Schoolstraat tot en met de voormalige vrouwenopvang op de hoek met de Popkenstraat een heel nieuw complex. Dat krijgt aan de ‘achterzijde’ ook een nieuwe entree aan de Nieuwe Markt rondom het Forum Groningen. De sloop en nieuwbouw vergen naar verwachting drie jaar tijd.

In 2025 vernieuwd kunstencentrum klaar, kosten: 14 miljoen

In 2025 moet het vernieuwde kunstencentrum klaar zijn. De operatie, eerder begroot op 14 miljoen euro, moet worden bekostigd door de gemeente Groningen, eigenaar van het complex aan de Sint Jansstraat. VRIJDAG financiert de herinrichting van zijn nieuwe thuisbasis merendeels uit de verkoop van de twee dependances aan de gemeente.

VRIJDAG-directeur Pim Luiten verwacht begin november een besluit van burgemeester en wethouders en in december een finale beslissing in de gemeenteraad. Hoeveel geld de gemeente precies in de operatie steekt, wil hij in afwachting van de politieke besluitvorming niet zeggen.

Efficiënter en meer ruimte voor modern kunstonderwijs

De vernieuwingsslag aan de Sint Jansstraat maakt VRIJDAG niet alleen efficiënter, maar sluit volgens Luiten ook aan bij de recente veranderingen in het kunstenonderwijs. Sinds VRIJDAG in 2014 ontstond uit een samenvoeging van de Stedelijke Muziekschool en Kunstencentrum Groningen is er veel meer uitwisseling tussen onderscheiden kunstvormen.

,,De disciplines lopen steeds sterker door elkaar heen’’, zegt Luiten. ,,Het nieuwe gebouw past meer bij de manier waarop wij nu werken.’’ Mengvormen van muziek, theater en beeldende kunsten vragen volgens de VRIJDAG-directeur grotere ruimtes. De monumentale panden waar het centrum nu zetelt, zijn daarvoor niet aan te passen. Zij krijgen in de verbouwplannen een kantoorfunctie.

VRIJDAG slaat vleugels in nieuwbouw verder uit

In de nieuwbouw kan VRIJDAG zijn publieke functie nog verder uitbouwen, zegt Luiten. Nu al trekt het kunstencentrum jaarlijks 100.000 bezoekers met concerten en andere culturele activiteiten. Nog eens 17.000 Groningers nemen deel aan het cursusprogramma, van eenmalige workshops tot wekelijkse muzieklessen. VRIJDAG telt honderd vaste medewerkers (samen goed voor vijftig volledige arbeidsplaatsen) plus nog eens honderd freelancers.

Nieuws

Meest gelezen

menu