Omwonenden stellen vragen over 'quarantainehotel' in Haren. 'De grootste groep omwonenden behoort tot de meest kwetsbare risicogroep voor Covid-19'

Het voormalig Nescio Hotel in Haren. Foto: Google Street View

De verenigingen van eigenaren van de appartementencomplexen Koningin Emma 1 tot en met 4 hebben burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Groningen een brief gestuurd over het ‘quarantainehotel’ aan de Emmalaan in Haren.
Lees meer over
Stad

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft het voormalige hotel Nescio in Haren ingericht als quarantaineplek voor met corona besmette asielzoekers uit Groningen, Friesland en Drenthe.

De verenigingen van eigenaren stellen in hun brief dat de snelheid waarmee zij, de omwonenden, met deze plannen geconfronteerd werden vragen oproept.

Ze schrijven het te betreuren dat er geen vooroverleg is geweest, dat ze geen mogelijkheid hebben gekregen vragen te stellen en dat de pers eerder van de plannen voor het ‘quarantainehotel’ wist dan zij.

Veiligheid omwonenden

De verenigingen van eigenaren vrezen vooral voor de veiligheid van de omwonenden. ‘De grootste groep omwonenden (Huize Maarwold, Zonnehof, de appartementengebouwen Emma 1 tot en met 4) wordt gevormd door mensen die, gelet op hun leeftijd, behoren tot de meest kwetsbare risicogroep voor Covid-19. U kunt zich wellicht voorstellen dat uw voorstel onrust veroorzaakt, juist bij deze inwoners van Haren.’

De omwonenden vragen B en W en de gemeenteraad of zij kunnen garanderen dat de besmette asielzoekers in het hotel blijven. ‘Wij zouden gedetailleerd willen weten hoe de beveiliging in en rond het hotel is geregeld’, schrijven zij.

‘Tevens willen we als buurtbewoners zelf beveiligd worden door meer toezicht op onze huizen door bijvoorbeeld een particulier beveiligingsbedrijf en/of door de politie.’

Binnen een week inhoudelijke reactie

Ook willen de verenigingen van eigenaren weten of het COA voornemens is het voormalige Nescio ook na de coronacrisis wil gebruiken als onderkomen voor asielzoekers.

Tevens vragen ze zich af of een tijdelijk asielzoekerscentrum wel in overeenstemming is met het bestemmingsplan, en vraagt ze duidelijkheid over de vergunningenprocedure.

De verenigingen van eigenaren besluiten de brief met de (vetgedrukte) opmerking dat zij binnen een week na dagtekening een inhoudelijke reactie willen op hun brief. ‘Eén en ander kan namelijk (juridische) gevolgen hebben voor de termijn waarop gereageerd kan worden.’

Nieuws

Meest gelezen

menu