Onderzoek UMCG en provincie Groningen: oudere fietsers vaak betrokken bij eenzijdige ongelukken

Foto: Marc Dol/ 112 Groningen

Wanneer fietsers en bromfietser een ongeluk krijgen, is de kans groot dat ze gewond raken. Bij oudere fietsers gaat het dan relatief vaak om eenzijdige ongelukken.

Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) en de provincie Groningen naar verkeersongevallen onder fietsers, voetgangers, bromfietsers en snorscooterrijders in Groningen.

1559 keer naar het ziekenhuis

In de provincie Groningen belandden tussen 2014 en 2018 in totaal 1559 voetgangers, fietsers, snorscooterrijders en bromfietsers door een ongeluk in een ziekenhuis. De meeste van deze ongevallen (85 procent) vonden binnen de bebouwde kom en in de stad Groningen plaats.

Fietsers waren in de provincie Groningen het meest (75 procent) bij ongelukken betrokken. In 12 procent van de gevallen ging het om voetgangers, in 10 procent om snorscooters. In 59 procent van alle ongevallen was sprake van een eenzijdig ongeval.

De ongelukken werden in 14 procent van de gevallen veroorzaakt doordat geen voorrang verleend werd. 11 procent van de ongelukken was aan alcohol- of drugsgebruik toe te schrijven.

60-plussers ernstig gewond bij eenzijdige ongevallen

Oudere verkeersdeelnemers hebben vaker eenzijdige ongevallen. 60-plussers zijn relatief vaak betrokken bij een eenzijdig ongeval, waarbij ze ernstig gewond raken. Een licht ongeval kan bij hen al ernstige verwondingen opleveren.

Jongeren lopen vaker meerdere verwondingen op, maar die zijn dan vaak minder ernstig. Onder 16- en 17-jarigen komen wel veel ongevallen met (snor)scooters of brommers voor. Dit levert vaak hoofdletsel op. Helmgebruik werd in deze leeftijdsgroep vaak niet gedocumenteerd. Verder komen er veel ongevallen voor onder fietsers die onder invloed van drank en/ of drugs zijn.

Vooral jonge kinderen zijn betrokken bij ongevallen met andere weggebruikers. Vaak steken ze plotseling over en krijgen of geven ze geen voorrang.

Weinig bekend over ongelukken met voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers

Het onderzoek richtte zich op ongevallen waarbij het slachtoffer gewond raakte, op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht kwam en vervolgens werd opgenomen. De data hiervoor werden in samenwerking met het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland en de betrokken ambulancediensten, UMCG Ambulancezorg en Ambulancezorg Groningen, verkregen en vervolgens geanalyseerd.

Tot nu toe was weinig bekend over ongelukken met voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers. Omdat de politie niet altijd ingeschakeld wordt, wordt dit soort ongevallen vaak niet geregistreerd.

Uitvoeringsprogramma Fiets

De provincie Groningen presenteert in oktober een nieuw Uitvoeringsprogramma Fiets , waarin concrete maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers worden voorgesteld. Het gaat daarbij zowel om maatregelen op het gebied van infrastructuur als om maatregelen op het gebied van educatie via VerkeerswijzerGroningen.

De resultaten uit dit onderzoek zijn belangrijke input voor de voorgestelde maatregelen.

Om de komende jaren inzicht te houden in ongevallen met voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers in de provincie, krijgt het gezamenlijk onderzoek een vervolg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu