Inwoners Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen boos over plan voor grote hoeveelheid zonneparken. 'Dit overvalt bewoners'

De stichting Landelijk Gebied Haren voert actie tegen de (vele) ruimte die de gemeente Groningen aanwijst voor zonneparken in de voormalige gemeente.

Jan Wittenberg.

Jan Wittenberg. Foto: Siese Veenstra

,,Groningen wijst negen grote terreinen van elk rond 10 ha aan als zonnepark-locatie zonder dat ze zijn getoetst op de cultuur-historische of landschappelijke waarde van het Hondsruggebied. Dat overvalt de bewoners. Het is een enorme schok’’, zegt bestuurslid Jan Wittenberg.

Steun

De dorpsverenigingen van Glimmen. Noordlaren en Onnen en Duurzaam Haren steunen de stichting, die op massaal protest rekent. Het bestuur werkt in de kerstvakantie aan een zorgvuldig bezwaar. ,,Dat brengen we zaterdag naar buiten. Dan kunnen bewoners zich voor 7 januari aansluiten.’’

In het plan, het gemeentelijk Beleidskader Zonneparken , staat dat Groningen kleine zonneparken toestaat op zo’n 50 ha van haar grondgebied. Eind maart beslist de gemeenteraad er volgens planover.

Wittenberg heeft bedenkingen tegen omvang en de locatiekeuzes bij Onnen, Noordlaren, Glimmen en Haren. Het steekt hem bovendien dat wethouder energietransitie Philip Broeksma (GroenLinks), tevens wijkwethouder Haren, de bewoners niet consulteerde.

Wereldvreemd

,,Wat bezielt een wethouder om dit zo wereldvreemd en achterbaks aan te pakken? Hij weet toch dat de pleuris uitbreekt als de gemeente als een wals over het landschap gaat? Op deze manier neemt hij alle draagvlak weg voor de energietransitie. Het is een grof schandaal dat er nooit over gesproken is, terwijl we aan tafel zaten. Zijn mensen hebben geen contact gezocht met bewoners en maatschappelijke organisaties.’’

Conclusie van Wittenberg: ,,Het groenste college ooit organiseert de versnelling van de transitie op een manier die niet werkt. Zo creëer je zelfs verzet van bewoners die dichtbij de natuur wonen en graag energieneutraal worden. Die de achteruitgang van de biodiversiteit zien. Doen wat ze kunnen met zonnepanelen en andere energiebesparingen. Ze zijn het helemaal eens met de doelstelling. Maar niet zo.’’

Minder panelen in Haren

Woordvoerder Natascha van ‘t Hooft zegt dat Groningen bestaand beleid van de oude gemeente Haren voortzet en op veel reacties hoopt. ,,Daar is dit stuk voor bedoeld. Als blijkt dat locaties in strijd zijn met andere waarden, doen we het niet.’’ Groningen concentreert ook ca 450 ha zonneparken op grote velden, zoals Meerstad Noord. ,,Daar komt een flink deel van de zonnepanelen die Haren eerst zou plaatsen.’’

Volgens haar zijn de omstreden locaties zoekgebieden voor kleinere zonneweides. ,,Die mogen ze niet clusteren en de opbrengst moet tenminste voor de helft ten goede komen aan lokale (mede)eigenaren. Exploitanten moeten de zonneweides ook goed inpassen.’’

Grootslaan

Daar weet Duurzaam Haren alles van, zegt Menno Visser. De stichting is betrokken bij twee initiatieven in Glimmen (draait vanaf maart, zo lijkt het) en het polycultuur zonnepark De Mikkelhorst in Haren (‘zit in de eindfase’). Secretaris Menno Visser kijkt ook op van locaties langs het Zuidveld (Noordlaren), Felland (Onnen), en de Schoolweg en achter het Waterbedrijf bij Glimmen.

,,Het is mij niet duidelijk waarom die op de kaart staan. Vooral Noordlaren niet.’’ Duurzaam Haren ziet wel mogelijkheden om als burgerij iets kleinschaligs te doen op de voormalige stortplaats aan de Grootslaan in Haren-Noord, vlakbij De Vork.

Die omgeving is door de gemeente aangewezen als reserve-optie voor de grootschalige opwekking van zonne-energie die ze liever in Meerstad Noord of op bedrijventerreinen realiseert.

De stichting Landelijk Gebied Haren verzet zich niet tegen de Zonneweide Glimmen. ,,Die is vergund en daar gaan we ons niet meer druk over maken. Er zijn mensen tegen maar ook heel veel mensen enthousiast over die daar stroom afnemen.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu