Ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeente sluiten akkoord op hoofdlijnen over nieuwe wijk Stadshavens in Groningen

Een impressie van Stadshavens met een voorbeeld van nieuwe bebouwing. Op de achtergrond zijn de contouren van de binnenstad te zien.

De gemeente Groningen, de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed, BPD en de corporaties Lefier en Nijestee hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten over de ontwikkeling van 2400 woningen in het nieuwe stadsdeel: Stadshavens. Dit akkoord wordt het komende halfjaar verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.
Lees meer over
Stad

De meeste grond in het gebied tussen het Eemskanaal, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven, in het oosten van de stad Groningen, is in bezit van de ontwikkelende partijen VolkerWessels Vastgoed, VanWonen, BPD, Nijestee, Lefier en de gemeente Groningen. Zij sloten eerder al intentieovereenkomsten om dit gebied gezamenlijk te ontwikkelen.

In het akkoord op hoofdlijnen zijn afspraken vastgelegd over uitgangspunten voor ontwerp, de samenwerking en de financiering. De totale investering bedraagt volgens de huidige berekening 110 miljoen euro

Duurzame en aardgasvrije woonwijk

De partijen willen een duurzame en aardgasvrije woonwijk, met woningen voor alle typen inwoners en alle beurzen, bouwen. Zowel koop als (sociale) huur. Het is daarbij de bedoeling dat historische gebouwen als de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen samen gaan met moderne architectuur.

De partijen investeren gezamenlijk in wegen, fiets- en wandelpaden, kades en extra pleinen als ontmoetingsruimte. ‘Stadshavens wordt een groene, autoluwe wijk, gericht op verblijven, ontmoeten en bewegen’, licht wethouder Roeland van der Schaaf in een persbericht toe.

‘Auto’s worden niet in de openbare ruimte geparkeerd. We geven het Damsterdiep een groene uitstraling. Ook leggen we een nieuw stadspark aan op het terrein van de zandoverslag bij de Sontbrug.’

Tekort aan woonruimte

Met de ontwikkeling van Stadshavens krijgt de groei van de stad de ruimte. ‘We hebben een tekort aan woonruimte’, weet Van der Schaaf. ‘Er is vooral vraag naar kwalitatief goede woningen, die duurzaam en betaalbaar zijn en niet te ver van het centrum liggen.’

‘De komende vijf tot tien jaar moeten er in de stad ongeveer 20.000 nieuwe woningen bij komen. Daarom zetten we fors in op woningbouw, onder meer aan De Suikerzijde en in de Eemskanaalzone.’

Gesprekken met omwonenden, bedrijven en betrokkenen

Het akkoord op hoofdlijnen wordt het komende halfjaar verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Ook gaat de gemeente in gesprek met omwonenden, bedrijven en betrokkenen. Daarnaast starten de voorbereidingen voor de planologische procedures.

Naast het akkoord op hoofdlijnen voert de gemeente gesprekken over de ontwikkeling van de locatie van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep. Op termijn volgen ook bouwplannen voor de locaties van politie en brandweer aan de Sontweg, die ook onder het plangebied Stadshavens vallen.

In totaal gaat het om 3300 woningen in dit gebied.

Nieuws

Meest gelezen

menu