PVV Groningen stelt vragen over werkzaamheden zuidelijke ringweg

Foto: Archief DvhN

De PVV-fractie in Groningen wil van het gemeentebestuur weten of de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals deze staan vermeld in het Deltares-rapport en in de MER rapportage voor Aanpak Ring Zuid.

Volgens de PVV vinden er meerdere werkzaamheden plaats die niet in lijn zijn met de twee rapporten. ‘In de huidige planning blijkt dat slechts één derde deel van de verdiepte ligging in onderwaterbeton zal worden uitgevoerd.’ Permanente bronbemaling na oplevering van het project is een aanzienlijke en structurele kostenpost,’ schrijft de fractie aan het gemeentebestuur.

Ook zou de as bij de werkzaamheden meer zijn verschoven, dan van tevoren is afgesproken. ‘Overigens stelt het Deltares-rapport nog als belangrijke voorwaarde dat de as van de huidige weg niet meer dan 3 meter mag worden verschoven, terwijl dat nu ruim 17 meter is.’

Aanzienlijke kosten

De PVV meldt dat het afwijken aan de voorwaarden zal leiden tot ‘aanzienlijke’ jaarlijkse kosten. Deze kosten zitten volgens de partij met name in de bronbemaling. Dit is het kunstmatig verlagen van de grondwaterspiegel.

‘Zonder permanente bronbemaling waarvoor jaarlijks aanzienlijke kosten zullen moeten worden gemaakt, zijn er onbeheersbare nadelige gevolgen te verwachten voor de grondwaterstand, voor de bebouwing, de leidingen en het groen en mogelijke verspreiding van verontreinigingen in het grond- en oppervlaktewater en de bodem.’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu