PVV in Groningen vraagt beleidsbepalers of nieuwe klimaatfilm Michael Moore kan leiden tot heroverweging klimaatbeleid

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven. Foto: Jan Zeeman

De PVV-fracties in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen willen van respectievelijk het provinciebestuur en B en W weten of de documentaire ‘Planet of the Humans’ heeft geleid tot discussie over het huidige klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Ook wil de PVV weten of de documentaire kan leiden tot een heroverweging van het klimaatbeleid of een bijstelling van het Groninger klimaatambities.
Lees meer over
Stad

In de vorige week uitgekomen documentaire Planet of the Humans , geproduceerd door de onder meer van Bowling for Columbine bekende filmmaker Michael Moore, trekt oud-milieu-activist Jeff Gibbs het nut van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid ernstig in twijfel.

Nieuws

menu