PVV in Groningen vraagt beleidsbepalers of nieuwe klimaatfilm Michael Moore kan leiden tot heroverweging klimaatbeleid

De kolencentrale van RWE in de Eemshaven. Foto: Jan Zeeman

De PVV-fracties in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen willen van respectievelijk het provinciebestuur en B en W weten of de documentaire ‘Planet of the Humans’ heeft geleid tot discussie over het huidige klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Ook wil de PVV weten of de documentaire kan leiden tot een heroverweging van het klimaatbeleid of een bijstelling van het Groninger klimaatambities.

In de vorige week uitgekomen documentaire Planet of the Humans , geproduceerd door de onder meer van Bowling for Columbine bekende filmmaker Michael Moore, trekt oud-milieu-activist Jeff Gibbs het nut van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid ernstig in twijfel.

(Tekst leest door onder de video)


Zonne- en windenergie gaan het volgens Gibbs, die de documentaire regisseerde, absoluut niet redden, omdat bij de productie van zonnepanelen en windmolens veel kostbare en niet-recyclebare grondstoffen nodig zijn.

‘Al wordt de gehele provincie Groningen vol gezet met windmolens en zonnepanelen, dan nog blijven olie en gas nodig om aan de totale energiebehoefte te kunnen blijven voldoen’, leerde de PVV. ‘Mede ook gelet op de wisselvallige productie van zonne- en windenergie blijft fossiele ondersteuning noodzakelijk.’

Biomassa ‘oplichterij’

Gibbs spreekt zelfs van oplichterij wanneer hij het over biomassa heeft: ‘Het opstoken van massaal gekapte levende/ gezonde bomen dat als duurzaam alternatief wordt uitgelegd.’

De PVV wijst erop dat in de Eemshavencentrale van RWE sinds afgelopen jaar 800.000 ton biomassa wordt verstookt en plannen klaar liggen om dat te verdubbelen naar 1,6 miljoen ton. Ze maakt zich hier grote zorgen over. ‘Dat biomassa niet duurzaam is hebben we in februari van dit jaar ook al kunnen zien in een documentaire op EenVandaag .’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu