Partij voor de Dieren wil dat gemeente Groningen pensioenfonds ABP oproept te stoppen met fossiele beleggingen

Foto: ANP

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat pensioenfonds ABP stopt met het investeren in fossiele bedrijven als Shell, Exxon en BP. Ze heeft burgemeester en wethouders schriftelijk gevraagd ABP daarover een lobbybrief te schrijven.
Lees meer over
Stad

ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, belegt 17,4 miljard euro in de fossiele industrie. ‘Dat betekent dat het pensioengeld van de ruim 3000 medewerkers van de gemeente Groningen ook in deze vervuilende industrie belegd wordt’, stelt de PvdD in een persbericht.

Raadslid Terence van Zoelen: ‘Het is niet uit te leggen dat het ABP in tijden van de klimaat- en biodiversiteitscrisis nog altijd in fossiele bedrijven investeert. Met die beleggingen zetten de fossiele bedrijven de leefbaarheid van de planeet nog verder op het spel.’

Duurzame ambities gemeente

De investeringen van het pensioenfonds in de fossiele industrie staan lijnrecht tegenover de duurzame ambities van de gemeente, stelt de PvdD. ‘De gemeente wil namelijk vooroplopen in de energietransitie, streeft naar CO2-neutraliteit in 2035 en doet mee aan het Fossielvrij Weekend.’

De PvdD refereert bovendien aan recent onderzoek, waaruit is gebleken dat de investeringen in fossiele industrie mogelijkerwijs tot rendementsverlies kunnen lijden. ‘Experts wijzen op een carbon bubble, wat inhoudt dat investeringen in fossiele energie op den duur niets meer waard zijn, omdat fossiele voorraden op basis van (inter)nationale afspraken in de toekomst waarschijnlijk niet meer gebruikt mogen worden.’

Zonder verlies afscheid nemen van beleggingen

Belangrijk aandachtspunt is, stelt de PvdD, dat pensioenfondsen als ABP zonder verlies van rendement afscheid kunnen nemen van beleggingen in de fossiele industrie. Dit blijkt uit recent onderzoek van de economen Bert Scholtens en Auke Plantinga van de Rijksuniversiteit Groningen.

De PvdD wil daarom dat de gemeente een lobbybrief schrijft naar ABP, waarin zij het pensioenfonds oproept zo snel mogelijk te stoppen met de investeringen in fossiele bedrijven. Meerdere gemeenten en ook de Rijksuniversiteit Groningen gingen de gemeente voor.

Terence van Zoelen: ‘Iedere keer wanneer een instelling of overheidsorgaan zijn band met de fossiele industrie doorbreekt wordt zichtbaar dat de maatschappelijke steun voor de fossiele industrie afbrokkelt en dat daarmee de macht van deze industrie verder kan worden doorbroken’.

Nieuws

Meest gelezen

menu