Partij voor de Dieren pleit voor verbeterde inrichting ecoducten over oostelijke ringweg in Groningen

Ecoduct Meedenepad in Groningen. Foto: PvdD

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in de gemeenteraad van Groningen wil dat de ecoducten (of: faunapassage) over de oostelijke ringweg beter ingericht worden. ‘Vier jaar na de opening zien deze ecoducten er helaas nog steeds schraal uit’.’
Lees meer over
Stad

De PvdD heeft burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de in 2015 en 2016 geopende ecoducten Stadsweg en Meedenpad. Ze wil onder meer weten voor welke dieren deze ecoducten zijn ontworpen en of ze aan de verwachtingen voldoen.

De partij geeft daarbij aan de indruk te hebben dat met name het ecoduct Meedenpad niet goed ingericht is. Ze vraagt B en W daarom of zij bereid zijn de laag grond op te hogen en opnieuw in te zaaien en te beplanten.

‘De aanwezige bottelrozen en grassen zijn de afgelopen vier jaar niet gegroeid’, stelt PvdD-raadslid Wesley Pechler in een persbericht. ‘Het gebrek aan beschutting, zeker vergeleken met de dichtbegroeide hellingbaan naar het ecoduct toe, maakt het voor dieren minder aantrekkelijk de oversteek te maken.’

Nieuws

Meest gelezen

menu