Peter Bootsma is de eerste Groene Burgemeester van Groningen (en Nederland)

Groene Burgemeester Peter Bootsma. Foto: Eigen foto

Peter Bootsma is de eerste Groene Burgemeester van Groningen (en Nederland). Wethouder Climina Chakor maakte de uitslag van de verkiezing op de Dag van de Duurzaamheid bekend tijdens de Fossielvrije Night Out in EM2 Groningen.

De Groene Burgemeester , een onbezoldigde ambassadeursfunctie, wordt aanspreekpunt en steunpunt voor Groningers die hun leefomgeving groener en de natuur in de gemeente sterker willen maken.

Verbinding met burgers, scholen en bedrijven

Peter Bootsma (61) is zelfstandig organisatieadviseur en voorzitter van de vereniging Noorden Duurzaam . Hij gaat de nieuwe functie zelf vorm en inhoud geven. ‘Er is in Groningen al veel voorwerk verricht. We weten al precies waar het te warm wordt, welke straten kunnen onderlopen, welke bomen het moeilijk krijgen. Maar de verbinding met de burgers, de scholen, de bedrijven etc. moet nog beter’, stelt hij in een persbericht.

‘Daar wil ik me op richten: steun voor de initiatieven van onderop, projecten voor het onderwijs, en brede samenwerking voor grootschalige acties. Dus bijvoorbeeld dat iedereen straks weet wat Steenbreek is, dat scholen hun toiletten spoelen met regenwater en dat de zwarte daken op de bedrijventerreinen wit worden.’

Groene Wijkwethouder

Vanuit wijkraden is inmiddels instemmend gereageerd op de uitnodiging van Bootsma om per wijk een Groene Wijkwethouder aan te wijzen voor verbinding met de Groene Burgemeester.

In wetenschappelijk3 kringen is men positief over zijn zijn voorstel een lokale variant van het VN-klimaatpanel IPCC te beginnen.

Klimaatadaptatie

De (verkiezing van de) Groene Burgemeester, een samenwerking tussen concept- en creatiebureau MSLW en Klimaatadaptatie Groningen, is onderdeel van een brede campagne rond klimaatadaptatie.

De Groene Burgemeester is voor één jaar gekozen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu