Promovendus Rijksuniversiteit Groningen stelt dat oorlog tegen drugs verandert. Maar: 'De rechtsbescherming is nog niet aangepast'

Een gesloten drugspand. Foto: Archief/ Anton Kappers

Waar tal van onderzoekers stellen dat de oorlog tegen mislukt is, is promovendus Michelle Bruijn van de Rijksuniversiteit Groningen een andere mening toegedaan. De oorlog tegen drugs is langzaam maar zeker veranderd van een louter strafrechtelijke aanpak naar een tevens bestuurlijke en civielrechtelijke aanpak.
Lees meer over
Stad

Veel onderzoekers stellen dat het strafrechtsysteem er niet in is geslaagd om drugsgebruik en druggerelateerde criminaliteit te verminderen. Dit omdat het strafrecht de overheid beperkt in haar mogelijkheden om op te treden tegen drugs(criminaliteit). De procedures duren lang, mede door de bescherming die het strafrecht burgers biedt.

Landen zoeken andere wegen

Bruijn laat in haar onderzoek zien hoe landen andere wegen hebben gezocht. Sommige landen hebben het gebruik, het bezit, de verkoop en de productie geliberaliseerd of gelegaliseerd, zoals Canada. De Nederlandse overheid hanteert al decennialang een gedoogbeleid voor de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops en start een experiment met gereguleerde cannabisteelt.

De VN-drugsverdragen lijken daarbij volgens Bruijn geen hindernis meer te zijn- ondanks internationale kritiek. ‘De huidige ontwikkelingen laten zien dat zowel de Nederlandse als de Canadese regering de internationale verdragen net zo makkelijk aan de kant zet’, stelt zij in een persbericht.

Verlies van woning

Een andere manier om het hoofd te bieden aan de beperkingen van het strafrecht is het inzetten van bestuurs- en privaatrecht. Daardoor hangt drugsproducenten en -handelaars niet langer alleen een straf boven het hoofd, maar ook het verlies van de woning, door sluiting of huisuitzetting.

‘Groot voordeel hiervan is dat er in het bestuurs- en privaatrecht aanzienlijk minder waarborgen gelden dan in het strafrecht,’ legt Bruijn uit. ‘Een beroep op het recht op een eerlijk proces of het recht op huisvesting biedt weinig rechtsbescherming in rechtszaken over sluitingen en huisuitzettingen.’

Onwenselijke gevolgen voor rechtsbescherming van burgers

Met het veranderen van de ‘war on drugs’ van een louter strafrechtelijke aanpak naar een tevens bestuurlijke en civielrechtelijke aanpak, vervaagt de grens tussen de verschillende rechtsgebieden, stelt Bruijn. Dit heeft volgens haar onwenselijke gevolgen voor de rechtsbescherming van burgers.

‘Zowel het recht op een eerlijk proces als het recht op huisvesting staan zwaar onder druk. De rechtsbescherming is nog niet aangepast aan deze alternatieve oorlog tegen drugs.’

Nieuws

Meest gelezen

menu