Provinciale Staten van Groningen vergaderen voorlopig schriftelijk

Statenleden hebben twee weken de tijd om Gedeputeerde Staten schriftelijk (per e-mail) politieke vragen te stellen. Foto: Unsplash

De 43 leden van Provinciale Staten van Groningen vergaderen vanaf donderdag niet meer in het provinciehuis in Groningen. Staten- en commissievergaderingen vinden voorlopig uitsluitend schriftelijk plaats, vanuit huis. Ook andere werkzaamheden vinden voor zover mogelijk schriftelijk of telefonisch plaats.

Voor deze tijdelijke oplossing is gekozen om meer besmettingen met het coronavirus te voorkomen.

De eerste schriftelijke commissievergadering vindt donderdag plaats. Statenleden hebben twee weken de tijd om Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk (per e-mail) politieke vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan van de commissie. GS hebben vervolgens twee weken de tijd om op deze vragen te reageren.

Daarna geeft de commissie een advies voor verdere behandeling.

Ontmoetingen tussen Statenleden en inwoners

Behalve vergaderingen worden ontmoetingen tussen Statenleden en inwoners, zoals Praten met de Staten en Gast van de Staten , voorlopig geschrapt. Inwoners en belangenorganisaties kunnen hun mening laten horen door via mail of telefoon rechtstreeks contact te zoeken met Statenleden, of door een mail aan alle Statenleden te sturen.

Mensen die gebruik willen maken van het inspreekrecht hebben na de start van een schriftelijke Statencommissie twee weken tijd om hun inspreekbijdrage per e-mail aan te leveren bij de Statengriffie.

Vragen en antwoorden online te vinden

Alle vergaderdata en vergaderstukken van de schriftelijke Statencommissies zijn te vinden op de website van de provincie . De vragen van Statenleden, antwoorden van GS en eventuele inbreng van inwoners en belangenorganisaties zijn te vinden bij de betreffende commissie op de website.

De duur van de tijdelijke schriftelijke vergaderwijze hangt af van de richtlijnen van het RIVM. Indien technisch mogelijk wordt op termijn gestart met digitaal vergaderen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
Coronavirus
menu