Rampjaar voor ganzen en zwanen door vogelgriep. Eenden en smienten nu met rust gelaten

Experts verwachten deze winter een extreem hoge sterfte onder wilde (water)vogels door het huidige vogelgriepvirus, dat niet verwacht en toch plotseling in Nederland opdook.

In Grijpskerk werd 11 november een pluimveehouderij geruimd na de ontdekking van vogelgriep bij kippen.

In Grijpskerk werd 11 november een pluimveehouderij geruimd na de ontdekking van vogelgriep bij kippen. Foto: Jan Willem van Vliet

Lees meer over
Stad

,,Ik vrees dat dit net zo’n rampjaar wordt als 2016, toen de vogelgriep veel slachtoffers maakte onder kuifeenden en smienten’’, zegt viroloog Nancy Beerens van de Wageningen Universiteit.

Vogeltrek duurt nog even, en zo lang blijft het virus