Rechter zet streep door bouwplan van gemeente Groningen achter Klein Toornvliet aan de Verlengde Hereweg

De bouw van acht zorgappartementen achter Klein Toornvliet aan de Verlengde Hereweg 183 in Groningen gaat voorlopig niet door. De rechter heeft de vergunning vernietigd.

Foto: Erfgoedvereniging Bond Heemschut

Foto: Erfgoedvereniging Bond Heemschut

Dat meldt Erfgoedvereniging Bond Heemschut, die samen met omwonenden en de Nederlandse Tuinenstichting streed tegen de gemeentelijke plannen.

‘Omwonenden vreesden overlast en aantasting van de kwaliteit van hun woonomgeving’, schrijft de erfgoedvereniging. ‘Voor de Nederlandse Tuinenstichting en Erfgoedvereniging Heemschut telden vooral de aantasting van de monumentale tuin en het beschermde stadsgezicht.’

Klein Toornvliet is een rijksmonumentale villa uit het begin van de 20e eeuw. De bekende historicus Johan Huizinga heeft er gewoond.

Overlast door parkeerdruk

In de door de gemeente gevolgde procedure was een functionele verbondenheid tussen het bestaande monument en de nieuw te bouwen bijbehorende bouwwerk vereist. De gemeente en vergunninghouder konden deze verbinding volgens de erfgoedvereniging niet duidelijk maken.

‘Omdat de nieuwbouw in feite de bouw van woningen betrof, had de rechter ook moeite met de berekende parkeerdruk, die tot overlast van omwonenden en de buurt zou leiden.’

‘Niet alles kan overal’

Heemschut hoopt dat de gemeente nu inziet ‘dat niet alles overal kan en dat al te zeer meebewegen met de wensen van projectontwikkelaars leidt dat aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en daarmee het woongenot van de buurt’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu