Rijksuniversiteit Groningen benoemt Martijn van der Heide tot bijzonder hoogleraar Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling. Provincie financiert leerstoel

Prof. dr. ir. Martijn van der Heide. Foto: Eigen foto

De Rijksuniversiteit Groningen heeft Martijn van der Heide benoemd tot bijzonder hoogleraar Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling. De benoeming is voor een periode van vijf jaar. De provincie Groningen financiert de leerstoel met 200.000 euro.

De provincie en de universiteit willen met de leerstoel - bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen - helpen de landbouwsector te verduurzamen. Belangrijk daarbij is de wisselwerking tussen wat er verbouwd wordt, de bodem en het landschap.

Uitgangspunt is dat boeren de natuur, landbouw en het platteland als samenhangend geheel zien.

Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (VHLO) en richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van natuurinclusieve maatregelen in de landbouw vanuit ruimtelijk en sociaaleconomisch perspectief.

Daarbij is er aandacht voor de vertaling van dit wetenschappelijke onderzoek naar, en toepassing ervan in de praktijk.

Martijn van der Heide

Martijn van der Heide (1973) is landbouw- en milieueconoom, en houdt zich sinds 2018 als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezig met agro-economische vraagstukken.

Daarvoor deed hij jarenlang fundamenteel en toegepast onderzoek bij Wageningen Economic Research. Ook was hij vier jaar lector ‘geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer’ bij hogeschool Van Hall Larenstein. Daardoor kent hij zowel de wetenschappelijke als de beleidsmatige kant van de landbouw.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu