SP-fracties willen dat gemeenten zich meer inspannen voor mensen met cruciale beroepen

Foto: Shutterstock

De SP-gemeenteraadsfracties in Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Veendam, Appingedam, Stadskanaal en Pekela willen dat burgemeesters en wethouders in die gemeenten meer aandacht besteden aan de werkomstandigheden van mensen met cruciale beroepen.
Lees meer over
Stad
Appingedam
Het Hogeland
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam

De SP stelt de afgelopen weken meerdere signalen te hebben gekregen van werkers en cliënten die zich onvoldoende beschermd voelen door een tekort aan mondkapjes, handschoenen en desinfecterende middelen.

SP wil strengere controles

De SP-fracties roepen de burgemeesters en wethouders daarom op om (thuis)zorgorganisaties, schoonmaakbedrijven, openbaar vervoerbedrijven, Wmo-taxivervoerders, bouwbedrijven, industriëlen, retail- en detailhandelaren en kinderopvanglocaties beter en strenger te controleren op werkomstandigheden en de veiligheid ten behoeve van de volksgezondheid.

Maar de gemeenten moeten deze bedrijven en organisaties wel helpen om dit voor elkaar te krijgen.

Daarnaast wil de SP dat de lokale overheden signalen, klachten en problemen, die gemeld worden door cliëntenraden en vakbonden, serieus nemen en verder onderzoeken.

,,Van werkers in cruciale beroepen krijgen wij signalen dat er onvoldoende beschermingsmaterialen beschikbaar zijn en dat werkers zich hier onzeker, angstig en onveilig door voelen”, zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP in Groningen. ,,Ondertussen gelden de strengere regels van het RIVM al enkele weken. Het is tijd dat werkers in cruciale beroepen nu veilige werkomstandigheden door de overheid gegarandeerd krijgen.”

Cliënten zeggen zorg af

Dat werkers in de huishoudelijk zorg soms geen of onvoldoende beschermingsmiddelen hebben, leidt er volgens de SP in enkele gevallen toe dat cliënten hun zorg afzeggen.

,,Thuiszorgwerkers komen bij meerdere mensen die behoren tot de kwetsbare groepen. Dat levert risico’s voor henzelf en de cliënten op”, zegt fractievoorzitter Linda Visser van de SP in Het Hogeland. ,,Wanneer mensen hun thuiszorg afzeggen bestaat het risico van vereenzaming, vervuiling en verwaarlozing. Want familie, vrienden en buren kunnen helaas ook niet meer langskomen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
Coronavirus
menu