Scholen bereiden zich voor op herstart: 'om en om' óf 'half om half'

Vanaf 11 mei gaan de scholen weer voorzichtig open: daar kijken kinderen én hun meesters en juffen al weken naar uit, zoals onder meer blijkt uit deze actie van de leerkrachten van de Willibrordusschool in Stadskanaal. Foto: DvhN

De Groningse basisscholen bereiden zich in deze meivakantie massaal voor op een herstart op 11 mei. De keus is: dagelijks een halve dag met de hele klas naar school óf om de dag met de helft van de klas een hele dag in de bankjes.
Lees meer over
Stad

Het merendeel kiest voor die laatste optie, zo leert een korte rondvraag van deze krant onder de schoolbesturen in de provincie. ‘Om en om’: de ene dag de ene helft van de klas, de volgende dag de andere. Sommige besturen kiezen er echter voor om de kinderen iedere dag een ochtend of een middag te laten komen.

Herstart: helft van de kinderen verspreidt over hele school

‘Om en om’ is het model dat RIVM, het ministerie van onderwijs en de gezamenlijke PO-Raad van de Nederlandse basisscholen adviseren. Uitgangspunt bij de voorzichtige herstart die het kabinet vorige week aankondigde tot 2 juni, is: 50 procent van de kinderen verspreiden over 100 procent van de school.

Als leerlingen om de dag naar school komen is het risico van verspreiding van het coronavirus het kleinst, schatten deskundigen en overheden in. ,,Wie ben ik dan om daar tegenin te gaan?’’, zegt bestuursvoorzitter Theo Douma van Openbaar Onderwijs Groningen, een koepelorganisatie met achttien basisscholen in de stad en Ten Boer.

De OOG-scholen hebben ieder voor zich uitgewerkt hoe dat praktisch moet. ,,Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de gezinssituatie’’, zegt Douma. ,,In de roosters voor de komende drie weken hebben schoolleiders zoveel mogelijk combinaties gemaakt voor leerlingen uit hetzelfde gezin, ook in afstemming met de kinderopvang.’’

‘Half om half’-model: ‘Elke dag school geeft rust en structuur’

Juist vanwege de thuissituatie kiest een aanzienlijk deel van de 34 scholen van de Gronings-Drentse katholieke onderwijskoepel Primenius voor het ‘half om half’-model. Dagelijks een ochtend of een middag naar school geeft de kinderen structuur en brengt ook meer rust in gezinnen, zegt bestuursvoorzitter Béjanne Hobert. ,,Het geeft ouders meer armslag om hun werk in de thuissituatie goed te organiseren.’’

Onderwijskoepel Quadraten maakt wel een eenduidige keuze voor ‘om en om’. Alle 35 aangesloten scholen in het Westerkwartier splitsen vanaf 11 mei de klassen: de helft komt de ene dag, de andere de volgende. ,,Dat is hoe het ministerie en de PO-Raad het adviseren en wij zien geen reden daarvan af te wijken’’, zegt bestuursvoorzitter Wilma Drenth.

Ook bij Primenius volgt een deel van de schooldirecties dit landelijke advies in overleg met de medezeggenschapsraden van ouders en personeel. ,,Met scholen van Uithuizen tot Zwartemeer willen wij zo dicht mogelijk aansluiten bij de lokale situatie’’, legt Hobert uit. ,,Het is niet zinvol om een keus op te leggen als onze kinderen daardoor heel andere schooltijden hebben dan vriendjes en vriendinnetjes in de buurt.’’

Klassenwissel tussen middag is meer werk en dus duurder

Een wissel tussen ochtend en middag is wel meer werk en dus kostbaarder, zegt de Primenius-bestuursvoorzitter. Klassen moeten tussendoor worden ontsmet en er is meer personeel nodig om kinderen en ouders te begeleiden. Hobert maakt zich geen zorgen over tekorten. ,,Wij staan als BV Nederland nu gezamenlijk voor de uitdaging hier goed uit te komen. Mocht dat grote consequenties hebben dan verwacht ik dat de overheid met ons mee denkt.’’

De Groningse onderwijskoepels hebben afgesproken ‘coulant’ om te gaan met angstgevoelens bij zowel ouders als schoolpersoneel. Als medewerkers per se niet naar school durven omdat zij zelf of partners thuis tot de corona-risicogroepen behoren, kijken de directies of zij kunnen worden ingezet op andere taken, zoals de voorbereiding van schooljaarplannen of digitale lessen.

Scholen coulant met ‘coronavrees’ bij ouders en personeel

Maar ouders die hun kinderen thuis houden vanwege ‘coronavrees’, moeten er niet op rekenen dat het thuisonderwijs op dezelfde voet doorgaat als de afgelopen weken, waarschuwt Douma. Scholen zullen terughoudend zijn met verzuimmeldingen richting leerplichtambtenaren. ,,Afstandsonderwijs kan in zulke gevallen een alternatief zijn, maar dan zonder begeleiding. Wij kunnen niet allebei doen: lessen draaien én leerlingen thuisonderwijs geven.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad
menu