Skaeve Huse in Harkstede lijkt een onhaalbare kaart, blijkt uit onderzoek. 'Of het lukt om angsten en zorgen van omwonenden weg te nemen, is de vraag'

Buurtbewoners hebben spandoeken geplaatst langs de Hoofdweg.

De voorgenomen vestiging van een woongroep voor zorgmijdende notoire overlastgevers aan de Hoofdweg tussen Harkstede en Meerstad lijkt een onhaalbare kaart. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Breuer/Intraval.
Lees meer over
Stad

Het bureau deed onderzoek naar de Skaeve Huse. Een woonvorm waarin zorgmijders, buitenslapers en notoire overlastgevers moeten gaan wonen. Zoals gemeld is de Hoofdweg bij Harkstede in beeld voor een dergelijke woonvorm. Tot woede en verbijstering van de huidige bewoners van deze straat die dachten voor een rustige groene omgeving te hebben gekozen toen ze hier een huis kochten.

Maatregelen druisen in tegen filosofie Skaeve Huse

Als de Groningse gemeenteraad het, in navolging van burgemeester en wethouders al wil, zo valt op te maken uit het rapport, dan moet er een lange reeks aan ‘beheersmaatregelen’ genomen worden. Een groot aantal van deze maatregelen druist in tegen de filosofie achter het Deense concept, waarbij extreme buitenbeentjes toch een plek moeten krijgen in de samenleving.

Zo zou, om te voorkomen dat de onaangepaste en nergens meer te helpen bewoners in aanraking komen met de huidige bewoners van de Hoofdweg, de ingang aan de achterkant gelokaliseerd moeten worden. In elk geval niet aan de Hoofdweg. Dit zou gecombineerd moeten worden met een gesloten hekwerk, zodat overprikkeling van de buitenslapers en zorgmijders wordt voorkomen. Dit is beide in tegenspraak met de filosofie van de Skaeve Huse, merken de onderzoekers op.

Gratis drugs en fiets voor bewoners

Verder zouden alle bewoners een fiets moeten krijgen, zodat ze (zonder in de verleiding te komen een fiets te stelen) naar de stad kunnen fietsen en niet steeds op de Hoofdweg rondhangen. Ook zou gratis drugs verstrekt moeten worden om te voorkomen dat de Skaeve Huse allerlei dealers aantrekken.

Voorts is een geluidsscherm nodig. Op andere plekken in den lande liggen deze voorzieningen op tenminste 100 meter van bebouwing. Aan de Hoofdweg ligt het terrein aan de andere kant van de heg van de beoogde buren. Maar, merken de onderzoekers op, ‘de gedachtegang achter de woonvorm is om de doelgroep niet af te schermen van de bewoonde wereld, maar ze daar juist een onderdeel van te laten zijn’.

Verbinder moet zeer strak in de gaten houden of er geen sprake is van psychose

Een verbinder/beheerder, zo stellen de onderzoekers, zou moeten ingrijpen bij incidenten. Deze zal niet altijd aanwezig zijn, stellen de onderzoekers vast. Deze verbinder/beheerder moet niettemin ook ‘zeer strak’ in de gaten houden of er bij de bewoners geen sprake is van overprikkeling of psychose.

Vertrouwensbreuk tussen gemeente en omwonenden

De onderzoekers menen dat het vooral belangrijk is om ‘de angsten en zorgen van omwonenden te erkennen en hen ervan te overtuigen dat het risico op een deel daarvan lager is dan zij nu vermoeden’. Maar of dat zal lukken, gezien de voorgeschiedenis, ‘is de vraag’, schrijven de onderzoekers. ‘Omdat er een grote vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de gemeente (en de initiatiefnemers) en de omwonenden in de directe én wijdere omgeving’.

Het stadsbestuur wil inhoudelijk niks kwijt over het rapport. De gemeente gaat nu in gesprek met omwonenden en de instelling die het project wil uitvoeren. Daarna neemt het stadsbestuur een besluit.

Nieuws

Meest gelezen

menu